Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

Загрузка...

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти) / сторінка 6

Назва:
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,25 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

2. Економічна лексика: бонус, бренд, грант, дефолт, євро, консал--тинг, тендер, транш тощо.
3. Спеціальна лексика зі сфери інформатики, високих технологій: ба---нер, і-мейл, Інтернет, провайдер, сайт, сер--вер, роумінг, транкінг та ін-ші.
4. Новації з галузі культури й мистецтва: блокбастер, караоке, кліп, пер-форменс, промоушн, ремікс, римейк, саундтрек, сей--шен тощо.
5. Неологізми зі сфери спорту: аквабайк, армрестлінг, боулінг, віндсер-фінг, дайвінг, плеймейкер, плей-оф, сер-фінг, сноубордінг, трансфер.
6. Побутова інноваційна лексика: бутик, джакузі, паркінг, супермар-кет; лейбл, мар-кер, скотч, степлер; банкомат, ноут-бук, пейджер.
Помітною тенденцією розвитку словника мови сучасних мас-ме-діа є збільшення кількості варваризмів на зразок Green Card, happy end, McDonald’s, non-stop, second hand, public relations, week-end тощо.
З-поміж основних причин активізації процесу запозичення в мові сучасних ЗМІ варто зазначити потребу в номінації; необхідність роз-ме-жування близьких за змістом слів, спеціалізацію понять щодо сфе-ри й мети їх використання; тенденцію до відповідності цілісності по-няття з нерозчленованістю номена; престижність інщомовних слів.
Одним із найпотужніших джерел поповнення лексичного фонду кож-ної мови є деривація. У мові сучасних українських медіа функціонує багато неологічних одиниць – вторинних номінацій, які постали в ре-зуль-таті деривації. Переважну більшість таких слів становлять по---хідні, утворені морфологічним способом із власне українських сло-во--творчих компонентів. Аналіз цих лексем ми здійс-ню--ємо за способа-ми словотворення.
1. Особливою продуктивністю в мові сучасної української преси від-значається суфіксація. За допомогою цього способу утворилися та-кі лексико-граматичні групи нових слів.–
Іменники: а) назви осіб за фахом, характером діяльності, що мо-ти-вуються переважно іменниковими основами й утворені за участю су-фіксів -ник, -іст (-ист), -ець, -ик: комп’ютерник, грантист, податківець, силовик, тіньовик тощо; б) відабревіатурні най-ме-ну-вання людей за їх приналежністю до певної політичної партії, гро-мад-ської організації, руху, а також різних установ та інституцій, ут-во-рені за допомогою вищеназваних формантів, а також суфіксів -івець, -овець: пеерпіст, євросоюзівець, піарник та ін.; в) іменники – назви осіб, утворені на основі ан-тро--по-ні-мів із тим же словотвірним значенням, що й лексеми поперед-ньої гру-пи: кучмівці (кучмісти), морозівці, тимошенківці; г) нео-ло-гічні віддієслівні іменники середнього роду на позначення опредме-че-ної дії, що утворилися за допомогою форманта -н’н’: ін-те-грування, імплементування, клонування; ґ) назви різних предметів і явищ переважно на позначення опредме-че-ної дії, які виникли на базі дієслів недоконаного виду з допомогою над-зви-чайно продуктивних запозичених формантів -ізацій-/-изацій-, -ацій-: бартеризація, європеїзація, ком-п’ю-теризація; д) відприкметникові та відсубстантивні іменники – абстрактні назви різних явищ і процесів з інтернаціональним суфік-сом -изм / -ізм: євроатлантизм, ізоляціонізм, бі-сек-суалізм; е) відсуб-стантивні іменники середнього роду – назви аб-страк-тних і збірних понять – із суфіксом -ств(о): віде-о-кліпмейкерство, відеопі-ратство, президент-ство.–
Дієслівні словотвірні новації, утворені шляхом додавання до іменникової твірної основи суфік-сів -ува-, -ізува-: демпінгувати, інвестувати, презентувати, спонсорувати. –
Прикметники: а) прикметникові новації, що мотивуються імен--ни--ковими основами й утворені за допомогою суфіксів -ськ-, -н-, -ов-: промоутер > промоутерський, тендер > тен---дер---ний, бізнес > бізнесовий та ін.; б) прикметники, утворені на базі влас---них назв та абревіатур шля-хом додавання формантів -івськ-, -овськ-, які характеризуються у мові ЗМІ відчут-ним розмовним забарвленням: єв---ро--союзівський, кабмінів-ський, піарівський.
2. Значною продуктивністю в мові українських медіа кінця ХХ – по--чатку ХХІ ст.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок