Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат скачати: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти) / сторінка 9

Назва:
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,25 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Натомість у слів на зразок катастрофа, аварія, жертва, трагедія, горе, війна, насильство, здирство, злочин, вбив-ст---во, небезпека негативна експресивна сема закладена в самому значен--ні й не залежить від контексту.
Пошуки виразності висловлювання зумовлюють появу ситуатив---них новотворів, оказіоналізмів, які відзначаються яскравою експресив---ністю. Сучасні оказіональні утворення можна поділити на дві групи від-повідно до того, на основі яких продуктивних типів вони утвори--ли--ся: 1) оказіоналізми, що виникли на базі продуктивних словотвір-них ти--пів із порушенням законів системної продуктивності (суркізація, ма--фіонізація, заєдаїзм); 2) слова-ока-зі-о---на---лізми, утворені за допомогою непродуктивних типів словотворення (клич--команія, пивоманія, пакетоманія, вікторіада, литвиніада, ірак--гейт, гонгадзегейт).
Традиційним засобом експресії в масовій комунікації є перенос-не вживання слів, зокрема метафора, якій у публіцистиці властивий ряд функ-цій, зокрема функція передачі інформації, власне номінації, впли-ву на емоції реципієнта, активізаційна й естетична функції. Од--нак у текстах політичного дискурсу метафора має низку специфічних влас-тивостей і завдань, серед яких виокремлюється функція згладжу--вання небезпечних політичних висловлювань щодо суперечливих пи--тань, що мінімізує відповідальність мовця за інтерпретацію його слів ад--ресатом, а також створює у співрозмовників загальну платформу, яка сприяє засвоєнню адресатом оригінальних думок комунікатора. За--звичай метафора є вторинною номінацією, що створює умови для ви--раження за її допомогою різних експресивних відтінків.
Доволі часто метафоричного переосмислення в мові друкованих ви--дань зазнають терміни різних терміносистем: медичної терміноло--гії (санація влади, громадська амнезія, синдрому національного імуно--де---фіциту); термінології з царини економіки (позитивне сальдо полі---тич--ної довіри виборців, дефолт слів, демпінг власної особи); спеціаль----ної лексики з галузі мистецтва (політичний “екшн”, рімейк історії, нок---тюрн на трубі великого діаметра, ренесанс туберкульозу”); спор---тив---ної термінології (чемпіонат регулярної активності, парламен-т----сь-кого регбі, мерському дербі, політичний футбол); інших терміносис--тем (“екологія тиші”, каталізатора об’єднавчого процесу, корозія ін--вес-тиційної привабливості). Однак образність метафоричних зворотів у медіатекстах швид--ко стирається, що призводить до утворення штампів: анатомія конф--лік-ту, кредит довіри, політичні дивіденди, по-літична кон’юнктура, ін--фляція інформації, архітектура більшості, амністія ка--піталів тощо.
Яскравим і дієвим засобом досягнення експресії в журналіст-ських матеріалах є перифрази. Як правило, в основі перифрастичних зво---ротів лежить підкреслення якоїсь характерної риси, яскравої виділь---ної ознаки особи, явища, предмета, що сприяє їх легкому розумінню. Наприклад, Президента України Ле--оніда Кучму називають гарантом Конституції, верховним арбіт---ром нації, господарем першого кабінету на Банковій; леді Ю., газо---вою леді, залізною леді – Юлію Тимошенко; податківцем № 1 – Ми---ко-лу Азарова; головним приватизатором – Олександра Бондаря. Зна---чен-ня таких одиниць підсилюється контекстом і найповніше реалізу---єть-ся саме в ньому. Здебіль---шого перифрази є індивідуально-авторськими зворотами, що вико--ну--ють у мові засобів масової інформації функцію характеристики й оцін--ки, а також виступають важливим засобом синонімії.
Нерідко для реалізації задуманого й досягнення певної комуніка--тив-ної мети журналісти вдаються до епітетів, визначальною рисою яких у публіцистиці є оцінність: влучно дібране означення сприяє ство--ренню у читача бажаного для комунікатора образу, враження. На--приклад: тефлоновий Ющенко, брошконосна Мадлен Олбрайт, сві--жозарізаний Президентом закон.
Традиційним джерелом експресії в мас-медіа є розмовна лексика, яка оновлює образність, створює колорит розмовності, пожвавлює ви--клад, уживається для характеристики персонажів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок