Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПАРТІї В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ: УКРАїНСЬКА ПРАКТИКА І СВІТОВИЙ ДОСВІД

ПАРТІї В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ: УКРАїНСЬКА ПРАКТИКА І СВІТОВИЙ ДОСВІД

Назва:
ПАРТІї В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ: УКРАїНСЬКА ПРАКТИКА І СВІТОВИЙ ДОСВІД
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,34 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Львівський державний університет
імені Івана Франка
На правах рукопису
УДК 324 /47.74/
БАЗІВ
Василь Андрійович
ПАРТІї В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ:
УКРАїНСЬКА ПРАКТИКА І СВІТОВИЙ ДОСВІД
Спеціальність 23.00.02 - політичні інститути і процеси
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата політичних наук
Львів - 1999


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі політології філософського факультету Львівського державного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Гринів Олег Іванович
Офіційні опоненти: Шкляр Леонід Євдокимович, доктор
політичних наук (Інститут політології і
етнонаціональних досліджень НАН
України, м.Київ)
Вдовичин Ігор Ярославович, кандидат
політичних наук (Львівська комерційна
академія)
Провідна установа: Національний університет ім.Т.Шевченка
Захист відбудеться 10 листопада о 15 год. 00 хв. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.35.051.02 при Львівському державному університеті ім.І.Франка за адресою: 290602, м.Львів, вул.Університетська, 1
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського державного університету ім.І.Франка (м.Львів, вул.Драгоманова, 5)
Автореферат розіслано 8 жовтня 1999 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради
доктор політичних наук В.М.Денисенко
Загальна характеристика роботи
Актуальнiсть теми дослiдження зумовлюється потребами полiтичного розвитку України пiсля проголошення незалежностi в 1991 роцi, що вимагає теоретичного осмислення сучасного партiєтворення, порiвняння його з аналогiчними процесами в iнших країнах, якi переходили i переходять вiд тоталiтарного до демократичного режиму. Динамiчнiсть полiтичних процесiв з нерiдко непередбачуваними наслiдками змушує постiйно аналiзувати їх у контекстi нинiшнього державотворення. Отже, дослiдження цiєї проблеми зберiгає свою актуальнiсть попри значне число праць, якi з’являються в нашiй державi.
Треба зазначити, що на вiдмiну вiд багатьох сусiднiх країн i навiть молодих держав на територiї колишнього СРСР Україна стоїть перед розв’язанням складних внутрiшнiх соцiальних i політичних проблем, результати якого не обмежуються рамками нашої держави, а безпосередньо стосуються розвитку подiй у Схiднiй i Центральнiй Європi. На нинiшньому партiєтвореннi в Українi вiдбиваються особливостi не лише внутрiшнього полiтичного, соцiального, економiчного й духовного розвитку, а й геополiтичне становище нашої країни на мапi свiту. Переконливий доказ – програмнi документи полiтичних партiй з протилежними орiєнтацiями. Однi партiї пов’язують майбутнє України з її переорiєнтацiєю на Європу, тобто з поверненням до окцидентального духовного кола, iншi – шукають причини нинiшньої кризи в тому, що пiсля розпаду СРСР були розiрванi зв’язки з Росiєю. Як наслiдок - партiйне протистояння, без можливостi компромiсних пiдходiв при розв’язаннi проблем, що випливають з геополiтичного становища країни. Мiжпартiйнi взаємини різних полiтичних сил не обмежуються їхнiми рамками, а зачiпають iнтереси широких соцiальних верств.
Специфiка партiєтворення в незалежнiй Українi вiдтворює рудименти свiдомостi тоталiтарного режиму, що має сприятливi об’єктивнi умови. Проголосувавши на всенародному референдумi 1 грудня 1991 року за незалежнiсть України, широкi народнi маси сподівалися на швидкi змiни свого життя в державi з великим природним i економiчним потенцiалом. Результати референдуму засвiдчили, що населення України зневiрилося не лише в полiтицi застiйних часiв, а i в перспективах перебудови, яка ще бiльше посилила кризове становище.
Посттоталiтарна дiйснiсть змусила переоцiнити колишнi сподiвання, якi вiдштовхувались вiд спрощених уявлень про життя в незалежнiй Українi, що пропагувалися лiдерами масових громадсько-полiтичних органiзацiй i новостворених нацiонально-демократичних партiй, котрi не знали реального економiчного становища колишньої радянської республiки i рекламували власнi романтичнi проекти. Крiм того, абсолютна бiльшiсть таких лiдерiв, якi вийшли iз гуманiтарної iнтелiгенцiї, показала свою непiдготовленiсть до державотворення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПАРТІї В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ: УКРАїНСЬКА ПРАКТИКА І СВІТОВИЙ ДОСВІД

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок