Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ҐРУНТОТВОРЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПІЩАНИХ І СУПІЩАНИХ ҐРУНТІВ БОРОВИХ ТЕРАС РІЧОК ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ҐРУНТОТВОРЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПІЩАНИХ І СУПІЩАНИХ ҐРУНТІВ БОРОВИХ ТЕРАС РІЧОК ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ҐРУНТОТВОРЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПІЩАНИХ І СУПІЩАНИХ ҐРУНТІВ БОРОВИХ ТЕРАС РІЧОК ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,76 KB
Завантажень:
123
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Національний науковий центр
“Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського” УААН
ТІЩЕНКО Віктор Сергійович
УДК 631.47.(477)
ҐРУНТОТВОРЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ПІЩАНИХ І СУПІЩАНИХ ҐРУНТІВ БОРОВИХ ТЕРАС РІЧОК ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Харків -2005


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Харківському національному аграрному університеті  
ім. В.В. Докучаєва Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор
Тихоненко Дмитро Григорович, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, проректор з навчальної роботи
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор, Гринченко Тімур Олександрович, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, завідуючий кафедрою ботаніки, Міністерство освіти і науки України
доктор сільськогосподарських наук, професор, Вознюк Степан Тихонович, Національний університет водного господарства та природокористування, кафедра агрохімії, ґрунтознавства та землеробства, Міністерство освіти і науки України
Провідна установа: Національний аграрний університет, кафедра ґрунтознавства і охорони ґрунтів, Кабінет Міністрів України, м. Київ
Захист відбудеться ___ ___________ р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 у Національному науковому центрі “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського” УААН за адресою: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського" УААН за адресою: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, 4.
Автореферат розісланий ___ __________2005 p.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Павленко О.Ф.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Раціональне використання природних ресурсів є одним з головних пріоритетів народного господарства будь-якої країни. Головне місце належить питанням раціонального використання землі, збереження та підвищення родючості ґрунтів у сучасних ринкових умовах господарювання, адже переважну більшість продуктів харчування людству забезпечують ґрунти. Різного роду будівництво, меліорація, вітрова та водна ерозія, урбанізація тощо – це основні народногосподарські проблеми, розв’язання яких потребує господарського, екологічно грамотного підходу до землекористування, зорієнтованого на ноосферну перспективу.
Нові економічні умови розвитку сільського господарства, реформування аграрних відносин вимагають обов’язкового врахування в повному обсягу необхідної інформації про ґрунти, їх бонітети, антропогенні перетворення (окультурювання, деградацію, забруднення), екологічну, економічну, вартісну (грошову), позаекономічну оцінку земельних ділянок у складі конкретних природно-антропогенних ландшафтів. Раціональне сільськогосподарське використання земельних угідь, меліоративні роботи, лісорозведення й охорона лісових масивів, запобігання деградаційним явищам не можливі без знання ґрунтового покриву й особливостей конкретних ґрунтів. Піщані та супіщані ґрунти належать до категорії мало вивчених. Тому дослідження генези, еволюції ґрунтів та максимальне і ефективне їх використання у сільському й лісовому господарстві мають виняткове науково-практичне значення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науковий напрям досліджень, обраний нами, пов'язаний з виконанням НТП “Охорона і використання родючості ґрунтів” і завдання 10.8 кафедри ґрунтознавства Харківського НАУ “Вивчити сучасний розвиток і властивості піщаних та супіщаних ґрунтів борових терас Лівобережного Лісостепу України у зв'язку з їх окультурюванням і підвищенням родючості на прикладі долини річки С. Донець” з проблеми “Еволюція процесів ґрунтотворення і родючості ґрунтів долинних ландшафтів різних природних зон” (№ ДР 01827023103) згідно із НТП “Родючість ґрунтів” (№ ДР 0196U012534).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ҐРУНТОТВОРЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПІЩАНИХ І СУПІЩАНИХ ҐРУНТІВ БОРОВИХ ТЕРАС РІЧОК ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок