Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Набувальна давність у цивільному праві

Набувальна давність у цивільному праві

Назва:
Набувальна давність у цивільному праві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,46 KB
Завантажень:
185
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Сучасна епоха характеризується небувалим в історії людства приско
ренням процесів соціального розвитку та науково-техніч


Харківський Національний УНІВЕРСИТЕТ внутрішніх справ
Маковій Віктор Петрович
УДК 347.232
Набувальна давність у цивільному праві
Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків - 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі цивільного права та процесуХарківського національного університету внутрішніх справ МВС України.
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор,Запорожець Аркадій Митрофанович, Харківський національний унівесритет внутрішніх справ, професор кафедри цивільного права та процесу.
Офіційні опоненти доктор юридичних наук, професор, Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, професор кафедри цивільного права №1;
кандидат юридичних наук, доцент, Мавліханова Роза Вяліївна, Макіївський економіко-гуманітарний інститут, завідувач кафедри господарського і цивільного права.
Захист відбудеться “_8_” _грудня__ 2007 року о “10” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .700.02 в Харкіському національному університеті внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27.
Автореферат розісланий “_2_” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Є. Кириченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах економічного глобалізму (його геополітичного розвитку) реформування національної правової системи повинно здійснюватись з огляду на найбільш прийнятні для України юридичні надбання країн Європейського Союзу. Реформування вітчизняного цивільного права як основи приватноправової складової національної системи права займає при цьому одне з провідних місць. У цьому процесі наявною є потреба теоретичного обґрунтування та визначення правового механізму інституту набувальної давності як новели Цивільного кодексу (надалі - ЦК) України 2003 року.
Давність як вид строку займає одне з провідних місць у системі цивільно-правових строків. До останнього часу дослідження цієї правової категорії здійснювалось дещо звужено, з наданням пріоритету позовній давності (В.П.Грибанов, А.В.Жгунова, В.В.Луць та інші). Введення набувальної давності до системи цивільного права країн пострадянського простору мало наслідком суттєве пожвавлення інтересу науковців до дослідження зазначеної юридичної категорії. Так, тільки у Російській Федерації протягом останніх років було захищено шість дисертацій з цього питання (Л.А.Зеленська, М.Ю.Бубнов, М.Б.Калмирзаєв, В.В.Вороной, Н.М.Хайрулліна, В.В.Лапіна). При цьому досить значущим при вивченні набувальної давності у цивільному праві є відображення її як обставини, що є підставою для виникнення речового права.
Набувальна ж давність у цивільно-правовій науці суверенної України має досить обмежений спектр досліджень, та й то в загальних рисах. Зокрема, наявна на сьогодні дисертаційна робота В.І.Цікало відображає характерні ознаки набувальної давності у комплексному опрацюванні категорії давності за вітчизняним цивільним правом. Окремі публікації українських вчених-юристів (О.С.Яворська, Т.Вахонєва та інші) присвячені аналізу положень проекту Цивільного кодексу в різних редакціях або мають досить узагальнений вигляд.
Поряд з цим потребують уточнення й додаткового опрацювання такі пов’язані з набувальною давністю питання, як захист давнісного володільця, співвідношення з позовною давністю, оформлення прав володільця зі спливом давнісного строку, особливості застосування набувальної давності щодо окремих видів майна та деякі інші.
З огляду на викладене постає необхідність з’ясування сутності, ознак зазначеного юридичного поняття, визначення місця у системі цивільно-правових норм з урахуванням комплексного підходу до його характеристики у новому законодавстві України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: Набувальна давність у цивільному праві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок