Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

Назва:
ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,58 KB
Завантажень:
469
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
“ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ”
БРУС СВІТЛАНА ІВАНІВНА
УДК 336.717.71
ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.
Науковий керівник доктор економічних наук, професор
Корнєєв Володимир Вікторович,
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”,
заступник завідувача відділу досліджень розвитку
та регулювання фінансових ринків
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
заслужений економіст України
Мозговий Олег Миколайович,
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана,
завідувач кафедри міжнародних фінансів
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Глущенко Світлана Василівна,
Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України,
старший науковий співробітник відділу міжнародних валютно-фінансових відносин
Захист відбудеться “25” вересня 2007 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.02 ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий “____” серпня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.М. Шелудько


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Важливим сегментом інфраструктури ринку цінних паперів є депозитарна система, яка, в свою чергу, слугує складовою системи гарантування прав власників фондових активів. Прямі і опосередковані учасники депозитарної системи України перебувають у процесі постійного розвитку, при цьому відпо-відне нормативно-правове забезпечення залишається недостатньо регламенто-ваним та вимагає суттєвого удосконалення. Потребує відповідного регулювання практичне середовище надання та споживання депозитарних послуг.
Актуальність теми. Формування ефективної депозитарної системи є необхідною умовою забезпечення всього комплексу законних прав та інтересів інвесторів, а також є засобом стимулювання нагромаджень і трансформації заощаджень в інвестиції. Більшість угод на вітчизняному фондовому ринку укла-дається поза межами організованої торгівлі; значну частину від обсягів операцій на ринку цінних паперів становлять операції перерозподілу, а не інвестування капіталу. При цьому сучасний стан розвитку депозитарних технологій в Україні не дає змогу забезпечити уніфіковане і високоякісне депозитарне обслуговування інвесторів і задовольнити їх потреби повною мірою. Це знижує довіру потенційних і діючих інвесторів до вітчизняного фондового ринку і призводить до зменшення обсягів коштів, інвестованих в економіку.
Теоретичні і практичні аспекти проблем розвитку фондового ринку та його інфраструктури представлені численними працями вчених-дослідників. Серед них вітчизняні вчені: О.Барановський, С.Бірюк, С.Богачов, М.Бурмака, С.Глущенко, А.Головко, В.Корнєєв, О.Мозговий, С.Москвін, О.Поважний, Г.Терещенко, А.Федоренко,  С.Хоружий і зарубіжні – О.Агєєв, М.Алексєєв, Г.Аксьонова, В.Булатов, Б.Вільямс, О.Кілячков, А.Козлов, К.Лисак, Ф.Лоренсі, Ф.Матзенберг, Я.Міркін, А.Рубенчик, Б.Рубцов, О.Семенкова, Ю.Сизов, Л.Чалдаєва, Б. Черкаський.
Разом з тим вагомим науковим внеском економістів у питання становлення депозитарних інститутів та впровадження депозитарних послуг на ринку цінних паперів, у вітчизняних економічних дослідженнях не знайшли належного висвітлення проблеми забезпечення надійного збереження цінних паперів, удосконалення системи обліку прав власності на цінні папери та перереєстрації таких прав з мінімальним ризиком для їх власників. Недостатність розробки цих проблем пояснюється причинами інституційного та дослідницького характеру, – коли інфраструктура фондового ринку розвивається разом з потребами його учасників і виникає необхідність поглиблення теоретико-методологічного обґрунтування практичних напрацювань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок