Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст у територіально-господарській системі регіону (на прикладі Тернопільської області)

Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст у територіально-господарській системі регіону (на прикладі Тернопільської області)

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст у територіально-господарській системі регіону (на прикладі Тернопільської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,53 KB
Завантажень:
204
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Панухник
Олена Віталіївна
УДК 332.12 (1-21)(477.84): 330.3
Організаційно-економічний механізм
розвитку малих міст у територіально-господарській системі регіону
(на прикладі Тернопільської області)
Спеціальність: 08.10.01 –
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі державного і муніципального управління Тернопільської академії народного господарства Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
МЕЛЬНИК Алла Федорівна,
Тернопільська академія народного господарства, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри державного і муніципального управління
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
ПИЛА Василь Іванович,
заступник директора Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
кандидат економічних наук
ШУЛЬЦ Світлана Леонідівна,
старший науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України
Провідна установа: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
Захист відбудеться 20 лютого 2004 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий 15 січня 2004 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук В. І. ЖОВТАНЕЦЬКИЙ
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Соціально-економічний розвиток України в цілому можливий лише за умови стабільного та збалансованого розвитку територіально-господарських систем (ТГС) регіонів, важливу складову яких становлять соціально-економічні системи малих міст.
Неефективна регіональна політика держави в умовах радянської командно-адміністративної економіки зумовила залишковий принцип розвитку малих міст, які сьогодні мали б стати потенційними ядрами економічного зростання в регіоні. Другорядне ставлення до малих міст є основною причиною накопичення низки проблем і незадовільного їх вирішення, що суттєво вплинуло на зниження рівня життя населення цих міст. Кризові соціально-економічні процеси в малих містах України загострились в умовах економічного спаду 90-х років минулого століття та поглиблені за відсутності дієвих механізмів управління їх розвитком.
Реформування економічної, соціальної та політичної систем вимагає дослідження проблем малих міст, що сьогодні стало одним із пріоритетних завдань діяльності центральних і місцевих органів представницької та виконавчої влади відповідно до першочергових напрямів державної регіональної політики.
Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена необхідністю наукового обґрунтування ролі малих міст у розвитку сучасних ТГС регіонів, а також пошуку конкретних стратегій і механізмів забезпечення їх функціонування у складі ТГС регіонів як визначальних елементів розвитку в умовах адміністративно-територіальної реформи.
Різні аспекти досліджуваної проблеми висвітлені в працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, зокрема, питанням теорії урбанізації та функціонування міста в умовах поглиблення глобалізаційних та інтеграційних процесів присвячені роботи П.Бєлєнького, М.Долішнього, К.Лінча, П.Мерліна, М.Межевича, М.Посохіна, А.Степаненка, Ж.Шабо, Л.Шевчук, Р.Фішмена. Проблеми розвитку малого міста в різних (географічних, соціальних, економічних, управлінських) аспектах відображено в працях Б.Адамова, В.Борденюка, В.Давидовича, Ф.Заставного, М.Кости, Г.Лаппо, Е.Маркова, А.Мельник, Р.Мерфі, В.Невелєва, Е.Перцика, В.Пили, С.Писаренко, В.Рибака, Б.Хорєва, С.Шульц та інших.
Однак, в науковій літературі відсутні комплексні дослідження проблем розвитку малого міста, недостатньо уваги приділено методології управління процесом соціально-економічного розвитку малих міст, не окреслено роль окремих складових організаційно-економічного механізму їх розвитку, не виявлено взаємозв'язків малих міст з іншими складовими ТГС.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст у територіально-господарській системі регіону (на прикладі Тернопільської області)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок