Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЩІЛЬНОЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ НЕОДНОРІДНОЇ ПЛАЗМИ

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЩІЛЬНОЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ НЕОДНОРІДНОЇ ПЛАЗМИ

Назва:
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЩІЛЬНОЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ НЕОДНОРІДНОЇ ПЛАЗМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
36,06 KB
Завантажень:
140
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ЖОВТЯНСЬКИЙ Віктор Андрійович
УДК 533.95
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
ЩІЛЬНОЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ НЕОДНОРІДНОЇ ПЛАЗМИ
Спеціальність 01.04.08 - фізика плазми
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
КИЇВ - 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти доктор фіз.-мат. наук,
професор, академік НАН України
Корчевой Юрій Петрович
Науково-технічний центр вугільних енерготехнологій
НАН України та Мінпаливенерго
директор
доктор фіз.- мат. наук, професор
Кириченко Георгій Сергійович
НЦ "Інститут ядерних досліджень" НАН України
завідувач відділу фізики плазми
доктор фіз.- мат. наук, професор
Мальнєв Вадим Миколайович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
професор кафедри квантової теорії поля
Провідна установа ННЦ "Харківський
фізико-технічний інститут"
(Інститут фізики плазми), м. Харків
Захист відбудеться "29" січня 2001 р. о 10 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.31 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка
(03022, м. Київ, просп. акад. Глушкова, 6, радіофізичний факультет)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська 58)
Автореферат розісланий "28" грудня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Шкавро А.Г.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми зумовлена нерозробленістю задачі комплексного дослідження властивостей щільної неоднорідної плазми та адекватних методів її діагностики з точки зору з'ясування загальних закономірностей впливу просторово-часової неоднорідності плазми на її фізичні властивості в цілому та на відхилення від рівноважного стану зокрема.
Враховуючи, що у кінцевому підсумку фізичною причиною тих чи інших відхилень від рівноваги є втрати енергії з об'єму плазми, вирішення подібної проблеми має важливий практичний аспект, пов'язаний з визначенням непродуктивних втрат енергії або, навпаки, ефективності технологічного впливу тих чи інших плазмових пристроїв, у яких як робоче тіло застосовується електродугова плазма, зокрема, технологічних плазмотронів, комутаторів високої напруги, в плазмохімічних і електрозварювальних технологіях, при використанні імпульсних електричних дуг як джерела іонів у техніці прискорювачів. В останні роки такі застосування активно розробляються в Україні.
Таким чином, тема дисертації орієнтована на вирішення важливої наукової проблеми – фізичних основ отримання та використання щільної низькотемпературної плазми, безпосередньо пов'язаної з розвитком новітніх наукомістких технологій.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям досліджень і одержані результати стали основою для виконаних під науковим керівництвом здобувача в Київському університеті понад десяти науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, у тому числі – трьох державних і одного міждержавного науково-технічного проекту. Тематика досліджень відповідає державній науково-технічній програмі 09.02.02 "Керований термоядерний синтез і плазмові процеси" і пріоритетному науково-технічному напряму "Екологічно чиста енергетика і ресурсозберігаючі технології".
Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є встановлення загальних властивостей щільної низькотемпературної плазми обмежених розмірів, зокрема особливостей відхилень від рівноважного стану, зумовлених її просторово-часовою неоднорідністю.
Для досягнення цієї мети застосовані спеціально розроблені або удосконалені методи діагностики щільної нестаціонарної плазми, зокрема:
- принципово нові методики емісійної і абсорбційної томографічної спектрометрії плазми на основі просторової модуляції випромінювання і застосування біфокальної оптики. Показані переваги методів дисекції зображень для реєстрації просторового розподілу інтенсивності випромінювання в швидкоплинних процесах;
- метод подібності для діагностики плазми інертних газів за відносними інтенсивностями спектральних ліній, випромінюваних плазмоутворюючими частинками послідовних кратностей іонізації;
- метод обчислювально-адаптивної спектрометрії в умовах відхилень плазми від рівноважного стану та самопоглинання діагностичних ліній, що дає можливість ідентифікувати параметри штарківського розширення спектральних ліній;
- метод подвійних зондів у щільній зіткнювальній плазмі, що дає можливість на якісному рівні ідентифікувати режим роботи зонда щодо співвідношення його радіуса та характерної довжини іонізації в плазмі; зонд при цьому є, фактично, інструментом для інтегральних вимірювань властивостей пристінкової плазми.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЩІЛЬНОЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ НЕОДНОРІДНОЇ ПЛАЗМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок