Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТИТУЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ВПРОДОВЖ 1848-1939 РОКІВ

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТИТУЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ВПРОДОВЖ 1848-1939 РОКІВ / сторінка 3

Назва:
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТИТУЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ВПРОДОВЖ 1848-1939 РОКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,21 KB
Завантажень:
248
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Отримала подальший розвиток:
·
історико-економічна візія ролі та значення організації українських фінансово-кредитних інституцій в українізації західноукраїнських міст шляхом витворення національного середнього класу, який складав основу національного самовизначення та самозбереження в умовах несприятливої політики чужих держав.
Удосконалено:
·
на основі глибокого та всебічного аналізу інституційного феномена західноукраїнського фінансово-кредитного підприємництва досліджуваного періоду визначено шляхи реалізації цього цінного досвіду в умовах формування національної економіки сучасної України.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення, висновки і фактичний матеріал може бути використаний для подальшого вивчення економічного розвитку Західної України, починаючи із реформи 1848 р. і закінчуючи вереснем 1939 р.
Матеріали і висновки дослідження можуть бути використані науковцями та викладачами вищих навчальних закладів при підготовці підручників, посібників, методичних матеріалів, зокрема з економічної історії та історії економічної думки.
Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані при розробці стратегії розвитку фінансово-кредитної системи в контексті інтеграції України до Європейського союзу.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною роботою автора. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача.
Апробація результатів дисертації. Результати дослідження доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на наукових конференціях та семінарах. Значення досвіду формування національного фінансово-кредитного підприємництва у Австро-Угорщині та міжвоєнній Польщі для вироблення основних засад формування модерної політичної нації та адекватної економічної політики в Україні було висвітлено дисертантом у доповідях на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Українська господарська традиція та проблема формування модерної політичної нації" (Тернопіль, 23-24 квітня 1999 р.), Третій і Четвертій міжнародних науково-теоретичній конференціях „XXI століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія” (Київ, 21-22 травня 2004 р. та 26-27 травня 2005 р.), Міжнародній науково-практичній конференції „Україна – суб’єкт європейського освітнього простору” (Київ, 24-25 травня 2004 р.) та на засіданнях Методологічного семінару Політологічного центру „Ґенеза” (Львів, 1997-1998 роки).
Публікації. За результатами дисертаційного дослідження підготовлено і опубліковано 9 наукових праць загальним обсягом 2,1 д. а., в тому числі одноосібно 1,9 д. а., з них 6 праць у фахових виданнях.
Обсяг і структура дисертації. Дисертація містить у собі три розділи, до складу яких входять 11 підрозділів та 3 пункти, вступ, висновки і список використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 176 аркушів машинописного тексту в комп’ютерному варіанті (без списку використаних джерел). Бібліографія складає 190 найменувань. Текст містить 8 таблиць та 3 діаграми.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У вступі обґрунтовано сутність та стан наукової проблеми, її актуальність, сформульовано мету і завдання дослідження, подано коротку анотацію основних положень дисертації, що складають її наукову новизну, визначено теоретичне та практичне значення отриманих результатів, вказано на методологічні та структурні засади роботи і ступінь її апробації.
У першому розділі "Проблема ґенези та еволюції фінансово-кредитних інституцій національного господарського руху в Західній Україні в історико-економічній науці та джерельна база її дослідження" наголошується, що відродження національних традицій формування українського підприємництва неможливе без всебічного дослідження цієї проблеми історико-економічною наукою. Окремим аспектам цієї багатопланової проблеми в українській історико-економічній науці присвячено ціла низка досліджень. Одним із фундаторів наукового дослідження формування інституційного поля національних фінансово-економічних організацій став Іван Франко.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТИТУЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ВПРОДОВЖ 1848-1939 РОКІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок