Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТИТУЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ВПРОДОВЖ 1848-1939 РОКІВ

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТИТУЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ВПРОДОВЖ 1848-1939 РОКІВ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТИТУЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ВПРОДОВЖ 1848-1939 РОКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,21 KB
Завантажень:
248
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ВЕРБОВИЙ
МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
УДК 330.83
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТИТУЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РУХУ
В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ВПРОДОВЖ
1848-1939 РОКІВ
Спеціальність 08.01.04 — економічна історія та історія eкономічної думки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі глобальних систем сучасної цивілізації Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
Науковий керівник: доктор економічних наук
Сіденко Світлана Володимирівна,
провідний науковий співробітник відділу глобальних систем сучасної цивілізації Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
Офіційні опоненти: доктор економічних наук,
професор Леоненко Петро Михайлович,
перший проректор Українського державного
університету економіки і фінансів, завідувач
кафедри економічної теорії
кандидат економічних наук,
Кузьменко Валерій Павлович,
державний експерт Національного інституту
проблем міжнародної безпеки РНБОУ
Провідна установа: Львівський національний університет ім. Івана Франка,
кафедра економіки України
ім. Михайла Туган-Барановського (м. Львів)
 
Захист відбудеться 20 грудня 2005 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.176.01 з економічних наук при Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України за адресою: 01030, м.Київ-30, вул. Леонтовича, 5.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (01030 м. Київ-30,
вул. Леонтовича, 5)
Автореферат розісланий „18” „листопада” 2005 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук А.М. Хахлюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Актуальність теми. Складний процес національної господарської самоідентифікації у сучасній Українській державі зактуалізував проблему історичного досвіду становлення національного господарського руху загалом та його фінансово-кредитного забезпечення, зокрема. Інституційне становлення фінансово-кредитного забезпечення національного господарського руху у Західній Україні впродовж 1848-1939 років в підневільних умовах Австро-Угорщини та міжвоєнної польської держави становить одну із найцінніших складових історичного досвіду витворення національної моделі ринкових відносин. Глибока закоріненість процесу творення західноукраїнських банківських та кредитних інституцій у широке національне тло господарського та політичного самозбереження полягала у тому, що вони стали результатом зусиль усіх громадських клітин українства краю.
Посттоталітарні трансформації економіки у нашій державі відбуваються в умовах ігнорування історичних надбань національного господарського руху. Це загострює проблему політико-економічної самоідентифікації, яка передбачає передусім формування нової національної політико-господарської еліти, вихованої на засадах українського національного підприємництва та модерного світового досвіду ринкової трансформації суспільства. Нагальною є також потреба формування засад приватної ініціативи та громадянського суспільства, носієм та гарантом яких, як відомо, є домінування потужного середнього стану. Формування адекватної до цих вимог фінансово-кредитної сфери неможливе без наукового осмислення найцінніших складових досвіду становлення фінансово-кредитних інституцій національного господарського руху у Західній Україні впродовж розглядуваного періоду.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у відповідності до планової тематики досліджень відділу глобальних систем сучасної цивілізації Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, зокрема при розробці наступних тем: "Світовий досвід ринкової та структурної трансформації і реалії України" (№ державної реєстрації 0109U002311); "Цивілізаційні основи світових трансформаційних процесів" (№ державної реєстрації 0101U005101).

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТИТУЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ВПРОДОВЖ 1848-1939 РОКІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок