Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Регіональні механізми підтримки самостійної зайнятості населення (на матеріалах Закарпатської області)

Регіональні механізми підтримки самостійної зайнятості населення (на матеріалах Закарпатської області)

Назва:
Регіональні механізми підтримки самостійної зайнятості населення (на матеріалах Закарпатської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,95 KB
Завантажень:
106
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Національна академія наук України
Інститут регіональних досліджень
Пітюлич Михайло Михайлович
УДК 331.102.12
Регіональні механізми підтримки
самостійної зайнятості населення
(на матеріалах Закарпатської області)
Спеціальність: 08.09.01 – демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Ужгородському національному університеті.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, член_кореспондент НАН України
Мікловда Василь Петрович,
Ужгородський національний університет,
завідувач кафедри.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Злупко Степан Миколайович,
Інститут регіональних досліджень НАН України, головний науковий співробітник
кандидат економічних наук, доцент
Дяченко Борис Іванович,
Ужгородський національний університет,
доцент кафедри
Провідна установа: Львівський національний університет ім. І.Франка, кафедра економіки підприємства, м. Львів.
Захист дисертації відбудеться 5 липня 2005 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою:
79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий “____” червня 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук В.І. Жовтанецький
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Досвід індустріально розвинутих країн світу незаперечно доводить, що найбільш ефективний шлях подолання кризової ситуації в економіці – послідовне стимулювання трудової діяльності економічно активного населення.
Ринкова система, основними елементами якої є приватна власність, свобода підприємництва і свобода вибору, мотивація з урахуванням особистих інтересів, конкуренція та система ціноутворення створюють об’єктивні засади для розвитку різноманітних організаційно-господарських форм включення працездатного населення в процес активної трудової діяльності. Однією з таких форм зайнятості в сучасних умовах економічного розвитку є самостійна зайнятість населення.
В Україні за роки незалежності самозайнятість розвивається прискореними темпами, зокрема в 1998-1999 роках її обсяги перевищили чисельність зайнятих у промисловості. Тенденція до збільшення числа самозайнятих зберігається і в 2004 році до них належало майже 23,1 відсотка економічно активного населення країни. Ще значнішою є регіональна варіація самозайнятих, що викликало значний інтерес вчених і практиків до аналізу факторів, що сприяють розвитку самостійної зайнятості на просторовому рівні управління.
У працях О. Амоші, В. Геєця, С. Бандура, Д. Богині, С. Вовканича, Ю. Грішнова, М. Доліш-нього, С. Злупка, Є. Качана, О. Кузьміна, Е. Лібанової, В. Онікієнка, М. Лендєла, В. Мікловди, С. Писа-ренко, У. Садової, Л. Семів та багатьох інших вчених розкриваються різні аспекти тери-торі-ального регулювання індивідуального підприємництва. Разом з тим, дослідження цієї пробле-ма-тики знаходиться на початковій стадії, багато методичних та організаційних аспектів форму-вання ефективних регіональних механізмів підтримки самозайнятості належним чином не роз-криті, а ті наукові результати, що напрацьовані в процесі реформи, не доведені до рівня практич-ного використання і не враховують всієї мінливості ситуацій, що відбуваються в сфері трудових відносин. Принципово нового підходу до само-зайнятості вимагає формування її мотиваційного механізму, врахування національних та регіональних особливостей, розуміння ролі самозайнятості в розв’язанні гострих соціально-економічних проблем, що склалися на локальних ринках праці.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Регіональні механізми підтримки самостійної зайнятості населення (на матеріалах Закарпатської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок