Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ рекламної діяльності на ринку туристичних послуг

ФОРМУВАННЯ рекламної діяльності на ринку туристичних послуг

Назва:
ФОРМУВАННЯ рекламної діяльності на ринку туристичних послуг
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,54 KB
Завантажень:
75
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Європейський університет
Ковшова Ірина олегівна
УДК 659.11:338. 48(043)
ФОРМУВАННЯ рекламної діяльності
на ринку туристичних послуг
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Європейському університеті
Науковий керівник
(консультант) |
кандидат економічних наук, доцент
Новикова Іннола Вікторівна
завідувач кафедри банківської справи
Європейського університету, м. Київ
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Шульгіна Людмила Михайлівна
заступник директора Інституту вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету, завідувач кафедри економіки, менеджменту і маркетингу ІВК КНЕУ, м. Київ
кандидат економічних наук, доцент
Каніщенко Олена Леонідівна
доцент кафедри міжнародної економіки
Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка, м. Київ
Захист відбудеться «26» червня 2008 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, К.26.063.01 в Європейському університеті за адресою: 03115, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-в.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Європейського університету за адресою: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, 15/17.
Автореферат розісланий «26» травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О. П. Луцій
кандидат економічних наук, доцент


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У зв'язку з ускладненням умов функціонування підприємств на ринку туристичних послуг виникає необхідність виявлення додаткових конкурентних переваг. Прагнення суб'єктів господарювання реалізувати туристичні послуги та отримати максимальний прибуток в умовах жорсткої конкуренції спонукає їх до переоцінки власних можливостей, аналізу інформаційно-рекламної діяльності, вивчення інфраструктури туристичного ринку, дослідження рівня підготовки персоналу та визначення здатності вітчизняного бізнесу адаптуватися до вимог споживачів. Закономірним наслідком є потреба детального вивчення, обґрунтування і застосування успішного вітчизняного та міжнародного досвіду в цій сфері, особливо щодо розроблення та впровадження практичних методик для підвищення ефективності рекламних заходів туристичних підприємств. Все це зумовлює необхідність розробки рекомендацій та пропозицій щодо формування рекламної діяльності на туристичному ринку.
Серед іноземних дослідників, які зробили вагомий внесок у розвиток концепції та методології реклами, найбільш ґрунтовними є роботи У. Аренса, Дж. Берета, К. Бове, І. Крилова, С. Моріарті, П. А. Пименова, К. Ротцола,
І. Рожкова, У. Уельса, та ін. У сфері туризму: М. Б. Біржакова, Дж. Боуэна,
О. П. Дуровича, В. А. Квартального, Дж. Мейкензі та ін. Дослідженню цієї теми присвячені роботи таких вітчизняних науковців у галузі реклами та туризму: О. В. Ареф'євої, Л. І. Воротіної, А. В. Войчака, О. Л., Каніщенко, В. Ф. Кифяка, Т. І. Лук'янець,О. П. Луція, М. П. Мальської, Г. Г. Почепцова, Т. О. Примак,
Є. В. Ромата, В. В. Худо, Л. М. Шульгіної та ін.
Проте у зарубіжній та вітчизняній економічній літературі майже відсутні наукові теоретичні положення та практичні рекомендації для формування рекламної діяльності туристичних підприємств. Водночас, приділена недостатня увага економічному механізму ефективного використання коштів на згаданий вид діяльності, який є передумовою підвищення конкурентоспроможності туристичних послуг. Це й визначило актуальність цього дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота узгоджена з планами наукових досліджень Європейського університету, зокрема, виконана відповідно до теми «Менеджмент стратегічного розвитку підприємств та підприємництва невиробничої сфери» (номер державної реєстрації – 0107U002009).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є поглиблення теоретичних і методичних положень та розробка практичних рекомендацій для формування рекламної діяльності туристичних підприємств на підставі виявлення закономірностей і тенденцій розвитку туризму в умовах ринкової економіки, посилення впливу на споживачів та стимулювання попиту на туристичні послуги.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ рекламної діяльності на ринку туристичних послуг

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок