Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕкономічнЕ оцінЮВАННЯ та ФОРМУвання взаємоЗВ’ЯЗКІВ підприємства-ВИРОБНИКА Із споживачами продукції

ЕкономічнЕ оцінЮВАННЯ та ФОРМУвання взаємоЗВ’ЯЗКІВ підприємства-ВИРОБНИКА Із споживачами продукції

Назва:
ЕкономічнЕ оцінЮВАННЯ та ФОРМУвання взаємоЗВ’ЯЗКІВ підприємства-ВИРОБНИКА Із споживачами продукції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,78 KB
Завантажень:
238
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
КОВАЛЬ ЗОРЯНА ОСТАПІВНА
УДК 658.8.012.32.003.13(477)
ЕкономічнЕ оцінЮВАННЯ та ФОРМУвання
взаємоЗВ’ЯЗКІВ підприємства-ВИРОБНИКА Із
споживачами продукції
Спеціальність: 08.06.01 –
Економіка, організація і управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів-2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі обліку та аналізу Інституту економіки і менеджменту Національного університету „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – | кандидат економічних наук, доцент,
Загородній Анатолій Григорович,
Національний університет „Львівська політехніка”,
завідувач кафедри обліку та аналізу
Офіційні опоненти – | доктор економічних наук, професор,
Войчак Анатолій Володимирович,
Київський національний економічний університет
професор кафедри маркетингу
кандидат економічних наук, професор
Скибінський Станіслав Володимирович,
Львівська комерційна академія,
проректор з науково-педагогічної роботи
Провідна установа – | Тернопільський державний економічний університет, кафедра економіки підприємств і корпорацій, м. Тернопіль
Захист відбудеться „14” червня 2006 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.03 у Національному університеті "Львівська політехніка" за адресою: 79013, Львів-13, вул. С.Бандери, 12, ІV корпус, ауд. 209-А.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" (79013, Львів, вул. Професорська, 1).
Автореферат розісланий „12” травня 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої
ради, доктор економічних наук, проф. Алєксєєв І.В.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. В умовах трансформації економіки та переходу до ринкових принципів господарювання особливого значення набуває зміщення акцентів у системі „виробництво – обмін – споживання” на останню ланку, тобто переорієнтація підприємств з нарощення виробничих потужностей та розроблення унікальних торгових пропозицій на виявлення та задоволення споживчого попиту. На сьогоднішній день більшість вітчизняних підприємств на практиці переконались, що основну мету – максимізацію прибутку не можливо досягти, не орієнтуючись на встановлення стійких відносин із споживачами їхньої продукції. При цьому використання лише інструментів комунікаційної політики для встановлення таких відносин є недостатнім, оскільки не орієнтує підприємство на досягнення довіри споживачів, довготривалості взаємозв’язків з ними. Проблема неплатежів, ненадійність посередників та взаємозв’язків підприємства з ними негативно впливають на фінансовий стан підприємств, їхню конкурентоспроможність. Недосконалість форм та методів державного регулювання відносин підприємств із посередниками і споживачами ставлять під сумнів надійність та ефективність цих відносин. Об’єктивна необхідність оцінювання ефективності взаємозв’язків підприємства із споживачами та відсутність методів й інформаційних систем для цього стають перепонами у формування надійних відносин між суб’єктами ринку.
Вагомий внесок у розроблення теоретичних і прикладних засад управління та організування відносин підприємств із споживачами зробили такі вітчизняні та іноземні науковці: І.Алєксєєв, Т.Амблер, О.Білий, І.Бланк, А.Войчак, С.Гаркавенко, В.Герасимчук, П.Гінстон, П.Диксон, Ф.Котлер, Є.Крикавський, Н.Куденко, О.Кузьмін, Л.Мороз, Й.Петрович, В.Прауде, М.Портер, С.Скибінський, Т.Скоробагатова, А.Сливоцький, Н.Чорнописька, Н.Чухрай, Л.Штерн та інші. У працях цих авторів охарактеризовано основні концепції та зміст управління взаємозв’язками підприємства із споживачами з позицій маркетингу, логістики та менеджменту, визначено проблеми та позитивні результати управління цими взаємозв’язками, розглянуто зміст та завдання посередницької діяльності.
Проте відсутнє однозначне тлумачення категорій „посередницька діяльність”, „посередник”, „взаємозв’язки підприємства із споживачами”, „управління взаємозв’язками підприємства із споживачами”; немає чіткого розмежування типів посередників та видів посередницьких послуг; відсутні як єдиний підхід щодо принципів і механізму управління взаємозв’язками підприємства-виробника із споживачами та посередниками, так і методи оцінювання їхньої ефективності та надійності; потребують подальшого дослідження питання вибору та застосування форм організування цих взаємозв’язків для забезпечення ефективної діяльності та конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ЕкономічнЕ оцінЮВАННЯ та ФОРМУвання взаємоЗВ’ЯЗКІВ підприємства-ВИРОБНИКА Із споживачами продукції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок