Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАЗОВИХ РІВНОВАГ І СТРУКТУРА АЛЮМІНИЄВИХ СПЛАВІВ З МАГНІЄМ, КРЕМНІЄМ ТА ГЕРМАНІЄМ

ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАЗОВИХ РІВНОВАГ І СТРУКТУРА АЛЮМІНИЄВИХ СПЛАВІВ З МАГНІЄМ, КРЕМНІЄМ ТА ГЕРМАНІЄМ / сторінка 2

Назва:
ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАЗОВИХ РІВНОВАГ І СТРУКТУРА АЛЮМІНИЄВИХ СПЛАВІВ З МАГНІЄМ, КРЕМНІЄМ ТА ГЕРМАНІЄМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,06 KB
Завантажень:
466
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 

Метою дисертаційної роботи є визначення фізичних закономірностей формування двофазних евтектичних сплавів (Al + інтерметалід) з високою температурою плавлення, малим температурним інтервалом кристалізації і значною об'ємною долею інтерметалідної фази в евтектичній структурі.
Основною задачею роботи є дослідження фазових рівноваг в системах Al-Mg-Si, Al-Mg-Ge, Al-Mg-Si-Ge у тих частинах, що відносяться до фазових рівноваг LAl+Mg2Si, LAl+Mg2Ge, LAl+Mg2(SixGe1-x).
Для вирішення задачі дослідження в роботі розвинуто метод термодинамічного розрахунку фазових рівноваг у трьох- і чотирьохкомпонентних системах сплавів, в якому необхідні для розрахунку параметри взаємодії атомів у твердих розчинах і сполуках визначалися з використанням вже відомих діаграм граничних подвійних систем. Результати термодинамічного прогнозу фазових рівноваг перевірялися шляхом експериментального дослідження діаграм плавкості зазначених систем сплавів методами термічного аналізу і металографії.
Наукова новизна одержаних результатів. З використанням розвинутого у роботі методу термодинамічного розрахунку фазових рівноваг у потрійних і четверних системах сплавів на основі алюмінію, уточнено алюмінієвий кут діаграми стану системи Al-Mg-Si і вперше розрахована діаграма плавкості Al-Mg-Ge в області сплавів, багатих алюмінієм.
Встановлена нова особливість діаграм стану систем Al-Mg-Si і Al-Mg-Ge пов'язана з незбігом квазібінарних перетинів Al - Mg2Si і Al - Mg2Ge з відповідними стехіометричними розрізами. Показано, що ця особливість є наслідком асиметрії поверхні ліквідус LAl щодо стехіометричних розрізів і обумовлена різною розчинністю компонентів в алюмінієвому розплаві.
Теоретично й експериментально уточнене положення лінії моноваріантного евтектичного перетворення LAl+Mg2Si у потрійній системі сплавів Al-Mg-Si і визначені температурно-концентраційні умови його протікання.
Вперше встановлено межі області сплавів системи Al-Mg-Si, у яких при кристалізації з рідкого стану утворюється двофазна регулярна структура (Al+Mg2Si). Показано, що ця область не містить стехіометричний розріз Al-Mg2Si і в структурі литих сплавів, склади яких належать до стехіометричного розрізу, присутня легкоплавка потрійна евтектика (Al+Mg2Si+Si).
Вперше розраховано фрагменти діаграми стану четверної системи Al-Mg-Si-Ge.
Запропоновано склад евтектичного сплаву, перспективного для розробки на його основі нових конструкційних матеріалів.
Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані про фазові рівноваги у системах Al-Mg-Si, Al-Mg-Ge і Al-Mg-Si-Ge можуть бути використані для обгрунтування і вибору елементного складу сплавів з високими механічними властивостями, як при звичайних, так і при підвищених температурах.
Особистий внесок здобувача. Особистий внесок дисертанта полягає в розвитку методу (включаючи пакет програм і відповідну базу даних) для комп’ютерного моделювання діаграм стану потрійних та четверних систем; теоретичному дослідженні фазових рівноваг у системах Al-Mg-Si, Al-Mg-Ge та Al-Mg-Si-Ge; а також у плануванні, виконанні та обробці результатів переважної більшості експериментальних досліджень, зокрема, в комплексному експериментальному дослідженні фазових рівноваг в сплавах системи Al-Mg-Si; вивченні закономірностей утворення евтектичної (Al + Mg2Si) структури; дослідженні впливу легування цинком на структуру і властивості базового евтектичного (Al + Mg2Si) сплаву.
Апробація результатів дисертації. Основні матеріали роботи доповідалися на Меморіальнім симпозіумі академіка В.Н. Гриднева "Металлы и сплавы: фазовые превращения, структура, свойства” (м. Київ, 1998р.),
5- ій Міжнародній конференції "Євтектика V" (м. Дніпропетровськ, 2000 р.),
та Міжнародній конференції “New Materials and New Technologies in New Millennium”(м.Алушта, 2000р.).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 3 наукові праці у фахових журналах.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 81 посилання.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАЗОВИХ РІВНОВАГ І СТРУКТУРА АЛЮМІНИЄВИХ СПЛАВІВ З МАГНІЄМ, КРЕМНІЄМ ТА ГЕРМАНІЄМ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок