Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ І РАДІОЛОГІЇ ЗАВЕЛЕВИЧ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ І РАДІОЛОГІЇ ЗАВЕЛЕВИЧ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Назва:
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ І РАДІОЛОГІЇ ЗАВЕЛЕВИЧ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,40 KB
Завантажень:
334
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ.Р.Є.КАВЕЦЬКОГО
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ І РАДІОЛОГІЇ
ЗАВЕЛЕВИЧ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
УДК 578.245.4 : 577.151.54 : 57.085.23
СИСТЕМА 2-5 ОЛІГОАДЕНІЛАТУ В ПУХЛИННИХ ТА ВІРУСІНФІКОВАНИХ КЛІТИНАХ ПРИ ДІЇ ІНТЕРФЕРОНІВ ТА ЇЇ МОДУЛЯЦІЯ РЕТИНОЇДАМИ
14.01.07 - Онкологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
КИЇВ-1999 р.


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті експериментальної патології,онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України
Науковий керівник |
-академік НАН України,
доктор медичних наук, професор
Бутенко Зоя Андріївна,
завідувач відділу механізмів лейкозогенезу Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України,
Офіційні опоненти: |
-доктор медичних наук, професор
Шляховенко Володимир Олексійович,
завідувач відділу ензимотерапії пухлин
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України,
-член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор
Дяченко Наталія Сергіївна,
завідувач відділу молекулярної біології вірусів
Інституту мікробіології і вірусології
ім. Д.К.Заболотного НАН України,
Провідна установа |
-Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, кафедри онкології і вірусології, м.Київ
Захист відбудеться ‘’_____’’___________ 1999 р. о ________ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України (252022, Київ-22, вул. Васильківська, 45)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ІЕПОР НАН України
Автореферат розісланий ‘’______’’_______________1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої Вченої ради
доктор медичних наук
І.В.Абраменко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інтерферони (ІФН) посідають одне з перших місць серед цитокінів, які використовую-ться в сучасній медицині. Наявність проти-проліферативних та імуномодуляторних ефектів у ІФН обумовила можливості їх застосування в онколо-гіч-ній практиці. Клінічні дослідження, проведені з препаратами рекомбінантних ІФН, дозволили накопичити чималий досвід, необ-хідний для розробки раціональних схем інтерферонотерапії (Ершов 1996; Возиа-нов с соавт. 1998; Talpaz 1995; Kantarjian et al 1996). Застосування ІФН в ком-плексі з хіміопрепаратами та іншими засобами протипухлинної терапії доз-во-лило до-сягти значних результатів в лікуванні волосатоклітинного лейкозу (Golomb et al 1996), хронічного мієлолейкозу (Tura 1996) та метастазуючого раку нирки (Возианов с соавт. 1997). Разом з тим, не можна не зазначити, що й до цього часу клінічні схеми використання ІФН лишаються здебільшого емпіричними та неіндивідуалізованими, при цьому існує певний розрив між новітніми да-ними про молекулярні механізми дії ІФН та існуючими обгрунтуваннями схем їх за-сто-сування.
Згідно з сучасними уявленнями численні біологічні ефекти ІФН врешті решт пов’язані з обмеженим колом ефекторних механізмів системи ІФН, які за-пускаються в результаті взаємодії ІФН з рецепторами на поверхні клітин. Одне з цен-тральних місць серед таких ефекторних ланок посідає сис-тема 2_олігоаденілату (2_А), головним компонентом якої є специфічний фермент, 2_5А синтетаза (Kerr and Brown 1978). Саме цьому ферменту останнім часом приділяють значну увагу в спробах знайти загальний знаменник для пояс-нення різноманітних ефектів ІФН. Ви-явилось, що система 2_А пов’язана з диференціюванням клітин, регулюванням їх проліферації та модулюванням ряду біосинтетичних процесів (Player and Torrenece 1998), вона бере участь в підтри-манні клітинного гомеостазу та в таких фундаментальних процесах як апоптоз (Castelli et al 1998).
Оскільки дія ІФН на сприйнятливі до них клітини в більшості випадків супроводжується індукцією 2_А синтетази, визначення активності цього ферменту може бути корисним як для прогнозування ефективності застосування ІФН, так і для моніторингу інтерферонотерапії (Ferbus et al 1990; Moritz et al 1992).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ І РАДІОЛОГІЇ ЗАВЕЛЕВИЧ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок