Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В КУЛЬТУРІ ПОСТМОДЕРНУ

САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В КУЛЬТУРІ ПОСТМОДЕРНУ

Назва:
САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В КУЛЬТУРІ ПОСТМОДЕРНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,12 KB
Завантажень:
7
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМ. Г.С.СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ

ЧАУС АНДРІЙ ДЕНИСОВИЧ
УДК 130.2
САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В КУЛЬТУРІ
ПОСТМОДЕРНУ
Спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук

Київ 2008


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв на кафедрі суспільних наук, Міністерство культури і туризму України.
Науковий керівник:
доктор філософських наук, професор
БРОВКО Микола Миколайович,
Київський національний університет культури і мистецтв,
Міністерство культури і туризму України.
професор кафедри культурології.
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор
ЧМІЛЬ Ганна Павлівна,
Київський національний університет театру,
кіно та телебачення,
Міністерство культури і туризму України.
професор кафедри кінознавства;
кандидат філософських наук, доцент
ЩИРИЦЯ Тетяна Володимирівна,
Національний технічний університет України “КПІ”,
МОН України.
доцент кафедри філософії.
Захист відбудеться “21” березня 2008 р. о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.161.02 в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
Автореферат розісланий “20” лютого 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради . Л.А.Ситніченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Складні й багатоаспектні процеси трансформації культури на межі ХХ-ХХІ століть призвели до кризи як традиційної, так і модерної системи цінностей і отримали визначення ситуації постмодерну. Дослідження цих процесів набувають особливої актуальності для країн посттоталітарного світу, зокрема, для України, оскільки тут названа криза несе в собі момент повернення в річище європейської і національної культурних традицій.
Ситуація постмодерну в культурі виявляється принциповим викликом щодо класичної онтології людини та поняття “особистості”, яке передбачає наявність певних інваріантних, універсальних вимірів у кожному людському бутті, його вкоріненість в універсум культурних смислів. В умовах культури постмодерну найважливішою характеристикою існування людини стає відсутність заданих загальноприйнятих парадигм, вихідних сутнісних визначень та раціональних понять. Специфікою ситуації постмодерну стає багатовимірність процесів вибору моделей життя і відповідних до них культурних стратегій, які набувають непередбачуваного і біфуркаційного характеру, зумовлюючи невкоріненість індивідуальної свідомості в загальних культурних смислах. Сутнісною рисою постмодерну як типу культури стає граничне загострення проблеми свободи, у тому розумінні, що тепер свобода – це не тільки свобода вибору поміж вже заданими культурними нормами і антинормами, цінностями й антицінностями, як це було у попередні часи, а передовсім, – це свобода пошуку й відтворення загальнолюдських норм і цінностей у горизонті проблематичності актуалізації власної особистості.
Тому значної актуальності набуває спеціальне дослідження процесів трансформації особистісного буття у вимірах постмодерної культури, з метою виявлення ступеня впливу постмодерністських тенденцій на феномен особистості як такий та можливості конституювання особистості в умовах зростаючої фрагментарності культури, плюральності цінностей, зникнення детермінуючого центру та відсутності будь-яких смислових орієнтирів.
В цьому контексті неабияке евристичне значення отримує поняття “самоактуалізації”, що відображає механізм формування ієрархічної структури ціннісно-смислового універсуму особистості та пояснює потреби в розширенні світоглядних та діяльнісних детермінант буття в культурі.
Ступінь наукової розробки теми дослідження. У сучасній філософії постмодерн постає як радикально плюралістичний тип культури, що всіляко уникає примушення людини до прийняття тих або інших цінностей, світоглядних орієнтацій та життєвих стратегій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В КУЛЬТУРІ ПОСТМОДЕРНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок