Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕЛЕНОВИН (РОЗЧЛЕНОВАНИЙ ДИСКУРС)

СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕЛЕНОВИН (РОЗЧЛЕНОВАНИЙ ДИСКУРС)

Назва:
СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕЛЕНОВИН (РОЗЧЛЕНОВАНИЙ ДИСКУРС)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,92 KB
Завантажень:
373
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РОЖДЕСТВЕНСЬКА Наталія Валеріївна
УДК 811.161.1: 81’367
СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕЛЕНОВИН (РОЗЧЛЕНОВАНИЙ ДИСКУРС)
Спеціальність 10.02.02 – російська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Дніпропетровськ – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі лінгвістичної підготовки іноземців Дніпропет-ров-сько-го національного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
СТОЛЯРОВА Любов Прохорівна,
Дніпропетровський національний університет,
завідувач кафедри лінгвістичної підготовки іноземців
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
РУДЯКОВ Олександр Миколайович,
Таврійський національний університет
ім. В. І. Вернадського,
завідувач кафедри російської мови
кандидат філологічних наук, доцент
КЛОЧКО Олена Олександрівна,
Академія митної служби України,
начальник кафедри удосконалення
мовної підготовки
Провідна установа: Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка,
кафедра російської мови, Міністерство освіти і науки
України, м. Київ
Захист відбудеться 20 червня 2002 р. о 12 годині на за-сі-дан-ні спеціа-лі-зо-ва-ної вченої ради К 08.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового сту-пе-ня кандидата філологічних наук при Дніпропетровському на-ціо--нально-му уні-вер-ситеті за адресою: 49025, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13, корп. 1, філологічний факультет, ауд. 804.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Дні-про-пет-ровсько-го на-ціонального університету за адресою: 49025, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13.
Автореферат розісланий 20 травня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук, доцент М. С. Ковальчук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Для російської мови останнього десятиліття ХХ ст., яка відображає у своєму “дзеркалі” нову суспільно-політичну й економічну ситуацію, характерні процеси, що призводять до змін у структурі й змісті багатьох жанрів мовлення, до їх перерозподілу на шкалі значущості й вживання. В основі реферованого дослідження – матеріали телепередач лише одного жанру – новин, що мають наймасовішу глядацьку аудиторію порівняно з іншими жанрами телепередач. Це один з аргументів актуальності запропонованого дослідження.
Наука допускає різні підходи до дослідження будь-якого предмета, якщо воно мотивоване властивостями того, що підлягає вивченню. Ось чому всяке дослідження перш за все вирішує проблему обґрунтування обраного ракурсу свого об’єкта.
Теоретичні пошуки лінгвістики так чи інакше пов’язані з поняттям “дискурсу”, який обумовлений “лінгвістичним поворотом” інтелектуальної думки взагалі. У лінгвістиці нині формується навіть новий напрям – критичний аналіз дискурсу і критична лінгвістика, в межах якого суспільно-політичні теленовини розглядаються як особливий вид дискурсу, як сфера діяльності, що має свій особливий, складний код, обумовлений специфікою телевізійного мов-лення взагалі. Дискурс новин – це складне комунікативне явище, що містить і суспільно-політичний контекст, і специфіку його виконання, і корпус особ-ли-во-го типу текстів (дикторські новини й прямі телерепортажі), що на-ле-жать до спе-ци-фічної соціокультурної діяльності, й особливий тип використання мови; це уні-кальне утворення з огляду на свою, образно кажучи, миттєвість, має, безу-мов-но, свій мовленнєвий ефект і специфіку композиції.
Разом з тим варто зазначити, що лінгвістичний аспект діяльності засобів ма-сової інформації (ЗМІ) – газет, радіо, телебачення – являє собою важливу і по-рівняно нову проблему в мовознавстві, яка розв’язується у більшості ви-пад-ків традиційним дослідженням інтонаційних, лексичних, стилістичних і син-та-ксич-них особливостей відповідних текстів (Ю. О. Арешенков, О. Й. Багмут,
Д. Х. Баранник, Т. О. Бровченко, Г. Я. Бубнов, М. К. Грабовський, М. С. Ко-валь-чук, С. В. Светана, Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕЛЕНОВИН (РОЗЧЛЕНОВАНИЙ ДИСКУРС)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок