Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАТРИЧНО-ТОПОЛОГІЧНИЙ СИНТЕЗ СТРУКТУР ВЕНТИЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

МАТРИЧНО-ТОПОЛОГІЧНИЙ СИНТЕЗ СТРУКТУР ВЕНТИЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Назва:
МАТРИЧНО-ТОПОЛОГІЧНИЙ СИНТЕЗ СТРУКТУР ВЕНТИЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,55 KB
Завантажень:
262
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Cинтез схем вентильных преобразователей представляет собой одну из самых сложных и наименее решенных проблем преобразовательной техн
ики [39]


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ
На правах рукопису
АРТЕМЕНКО Михайло Юхимович
УДК 621.314.58
МАТРИЧНО-ТОПОЛОГІЧНИЙ СИНТЕЗ СТРУКТУР
ВЕНТИЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
Спеціальність: 05.09.12 - Напівпровідникові перетворювачі електроенергії
АВТОРЕФЕРАТ
диссертації на здобуття наукового
ступеня доктора технічних наук
Київ - 1998
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі промислової електроніки Національного технічного університету України "КПІ" Міністерства освіти України, м.Київ.
 
Науковий консультант | доктор технічних наук, професор
Жуйков Валерій Якович,
Національний технічний університет України "КПІ", завідувач кафедри
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Долбня Віктор Тимофійович,
Харківський Державний політехнічний університет, професор кафедри;
доктор технічних наук, старший науковий співробітник Павлов Віктор Борисович,
Інститут електродинаміки НАН України; провідний науковий співробітник;
доктор технічних наук, професор Рябенький Володимир Михайлович,
Український державний морський технічний університет "МКІ", м. Миколаїв, завідувач кафедри.
Провідна установа - Національна гірнича академія України Міністерства освіти України, м. Дніпропетровськ, кафедра систем електропостачання.
Захист відбудеться 30 грудня 1998 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 187. 01 в Інсти-туті електродинаміки НАН України, за адресою: 252680, Київ - 57, пр. Перемоги, 56, тел. 446-91-15.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інсти-туту електро-динаміки НАН України за адресою м. Київ, пр. Перемоги, 56.
Автореферат розіслано 26 листопада 1998 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Федій В.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Енергозберігання є пріоритетним на-прям-ком дер-жавної політики України. Аналіз процесів вироблення, передачі та перетворювання енергії свідчить, що величезні резерви міс--тяться на этапі її пере-тво-рювання, частка якого складає до 60% об'єму виробленої електроенергії. В цьому зв’язку зростає значення ефективності розробки пристроїв перетво-рювальної техніки, основу яких складають напів-провідникові перетво-рю-вачі елек-тро--енергії.
Актуальність теми. Базовими елементами перетворюваль-них пристроїв є електричні вентилі силові напівпровідникові прилади, які працюють в ключо-вому режимі (транзистори, тиристори, діоди). Специ-фіка вентилів як істотно нелінійних елементів елек-тричних кіл обумо-вила розвиток науково-дослідних робіт по моде-люванню, аналізу та син-тезу вентильних перетворювачів (ВП). У працях вітчизняних та зару-біжних вчених академіків Чиженка І.М., Шидловського А.К., члена-корес-пондента Вол-кова І.В., д.т.н. Долбні В.Т., Каганова І.Л., Лабун-цова В.О. закладені теоре-тичні основи аналізу, розроб-ки та про-ектування таких классів перетворювальних пристроїв, як керо-вані ви-прямлячі, автономні інвертори, компенсатори реактивної потужності, індуктивно-ємнісні пере-творювачі, пере-творювачі частоти, широтно-імпульсні пере-тво-рювачі.
Однак до теперішнього часу пошук нових схем перетворювачів ведеться переважно інтуїтивно на базі попереднього досвіду розроб-ника, що не дає можливості підтвердити або спростувати повноту отримуваних схем-них рішень, а отже, і не гарантує оптимальності кінцевого результату. Значно підвищити ефективність розробки пристроїв пере-творювальної техні-ки можливо в процесі комп’ютерного про-ектування, на першому етапі якого як база даних використовуються повні набори схем різноманітних класів ВП. Науково обгрунтований синтез структур вентильних перетворювачів є однією з найскладніших та найменш розв'заних проблем сучасної пере-творювальної техніки. Існуючі методи синтезу здебільшого орієнтовані на окремі класи ВП і мають обмежені можливості. Відсутня загальна теорія генерації повних наборів схем перетво-рю-вальних пристроїв з вентилями, не форма-лізовані властивості ВП та критерії праце-здатності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: МАТРИЧНО-ТОПОЛОГІЧНИЙ СИНТЕЗ СТРУКТУР ВЕНТИЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок