Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОМИЛКИ У КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ

ПОМИЛКИ У КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ

Назва:
ПОМИЛКИ У КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,30 KB
Завантажень:
327
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
На правах рукопису
Марітчак Тарас Миколайович
УДК 343.21
ПОМИЛКИ У КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
Спеціальність: 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
Науковий керівник: д.ю.н., професор Навроцький Вячеслав Олександрович.
Львів - 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі кримінального права та кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник:
доктор юридичних наук, професор
Навроцький Вячеслав Олександрович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри кримінального права та кримінології.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Костенко Олександр Миколайович, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою;
кандидат юридичних наук, доцент
Андрушко Петро Петрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри кримінального права та кримінології.
Провідна установа –
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України (м.Харків, вул.Пушкінська, 77)
Захист відбудеться 4 липням 2003 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м.Львів, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. Г-409)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (м.Львів, вул.Драгоманова, 5)
Автореферат розісланий 3 червня 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
Навроцький В.О.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Курс на створення в Україні правової держави обумовлює підвищення вимог до правозастосовної діяльності. В зв’язку з цим важливого значення набуває виявлення, усунення та попередження помилок, які допускаються в ході застосування правових норм. Особливої актуальності ця проблема набуває для кримінального права, оскільки будь-яка неточність у застосуванні кримінального закону зачіпає інтереси особи, суспільства і держави у сфері протидії злочинності.
Злободенність проблеми значно підвищується у зв’язку з введенням в дію Кримінального кодексу України (далі КК України) 2001 р. Адже масштабні зміни в законодавстві означають, що перед практикою виникає багато питань, які ще не отримали висвітлення в літературі, щодо яких не сформована позиція органів досудового слідства, прокуратури і суду. Це є об’єктивною передумовою помилок у застосуванні закону та їх реального допущення. Тому дослідження питання про виявлення, усунення та попередження помилок у кваліфікації злочинів має важливе значення для практики.
Проблема помилок у кваліфікації злочинів не є новою для юридичної науки. Окремі її аспекти розглядались такими науковцями як М.І.Бажанов, Ф.Г.Бурчак, Н.Н.Вопленко, А.А.Герцензон, А.С.Горєлік, І.Я.Клівер, Б.А.Курінов, В.І.Малихін, В.О.Навроцький, А.В.Наумов, М.І.Панов, В.Я.Тацій, В.А.Якушин та ін. Проте наявні теоретичні розробки помилок у кваліфікації злочинів далеко не вичерпали даної проблеми. В літературі висловлюються різні позиції стосовно видів помилок у кваліфікації злочинів, неоднозначно визначається саме поняття такої помилки, наводяться спірні судження про засоби подолання окремих видів помилок. Це викликає необхідність подальшого теоретичного дослідження природи та змісту помилок у кваліфікації злочинів, розробки питання про їх види та аналізу засобів подолання і попередження таких помилок.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка у межах досліджень, що проводяться кафедрою з теми “Проблеми вдосконалення кримінального законодавства України та практики його застосування”. Теоретичний аналіз відповідних проблем відповідає вимогам Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПОМИЛКИ У КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок