Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Метафора в українському політичному дискурсі (за матеріалами сучасної періодики)

Метафора в українському політичному дискурсі (за матеріалами сучасної періодики)

Назва:
Метафора в українському політичному дискурсі (за матеріалами сучасної періодики)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,03 KB
Завантажень:
218
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Дацишин Христина Петрівна
УДК [070:32](477):811.161.2
Метафора в українському політичному дискурсі
(за матеріалами сучасної періодики)
Спеціальність 10.01.08 журналістика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів 2005
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі мови засобів масової інформації Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Сербенська Олександра Антонівна,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, професор кафедри
радіомовлення і телебачення
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Кузнецова Олена Дмитрівна,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, професор кафедри української преси
кандидат філологічних наук, доцент
Завгородня Лариса Віталіївна,
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького,
завідувач кафедри засобів масової комунікації
Провідна установа: Дніпропетровський національний університет,
Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться 24 лютого 2005 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.16 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського націо-нального університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драго-манова, 5.
Автореферат розіслано “20” січня 2005 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук, доцент Т. Я. Лильо
Загальна характеристика дисертації
Актуальність теми. У сучасному інформаційному суспільстві про-від-ну роль відіграє масова комунікація (МК), системи якої формуються під упли-вом суспільного розвитку, однак значно більший вплив справляють во-ни самі, значною мірою визначаючи політичні, правові й етичні норми. В комп-лексі вербальних засобів МК важливу роль відіграють слова та ви-сло-ви, які надають широкі можливості для якісного інформування і водночас реалі-зують впливогенний потенціал медіатексту, передбачаючи певну за-про-грамованість реакції реци-пієнтів. І в цьому одну з ключових позицій займає метафора – стилістична фігура, що базується на порушенні уста-ле-них логічних зв’язків і формуванні нових.
Метафора була об’єктом дослідження багатьох українських мово-знав-ців, зокрема В. Вовк, С. Єрмоленко, М. Лабащука, О. Потебні, А. Та-ра-нен-ка та ін. У сучасному українському мовознавстві домінує погляд на ме-та-фору як на художній засіб, цей феномен аналізують насамперед на ма-те-ріалі художньої літератури, про що свідчить значна кількість новітніх до-сліджень, зокрема дисертаційних (Н. Варич, Т. Єщенко, Т. Кіс, Л. Кравець, Т. Матвєєва, О. Ти-щенко). В окремих працях з’ясо-вано роль метафори в науко-вому тексті (Г. Дядюра, Н. Зелінська, Н. Непийвода, О. Чуєш-кова). Ме-та-фору розглядають як спосіб творення мовної картини світу (Н. Лобур, О. Федик). Наукові розвідки про українське журналістське мовлення (Л. Зав-городня, В. Здо-ровега, А. Капелюшний, О. Кузнецова, А. Мамалига, Л. М’яс-нянкіна, Л. Павлюк, О. По-но-марів, Б. Потятиник, В. Різун, К. Се-ра-жим, О. Сер-бенська, І. Філатенко, Г. Явор-ська, М. Яцимірська та ін.) охоплюють лише окремі аспекти функціонування транспонованих висловів (ТВ); комунікативна роль, семантична та структурно-мор-фо-логічна типо-ло-гія ме-тафори на матеріалі української мови вивчені недостатньо. Актуаль-ність теми зумовлена відсутністю в українському журна-лістико-знавстві комплекс-ного дослідження метафори в політичному медіатексті.
Вивчення функцій метафори періоду трансформації системи суспіль-но-го устрою надає широкі можливості для з’ясування впливу цих трансфор-ма-цій на зміни у способі політичного мислення, на появу нових інтерпре-та-цій-них моделей реальності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Метафора в українському політичному дискурсі (за матеріалами сучасної періодики)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок