Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Назва:
РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,11 KB
Завантажень:
424
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Харківський національний економічний університет
УДК 331.5
САМОЙЛЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
Спеціальність 08.09.01 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Гриньова Валентина Миколаївна,
Харківський національний економічний університет,
завідувачка кафедри бізнесу та підприємництва
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Перерва Петро Григорович,
Національний технічний університет “Харківський
політехнічний інститут”, завідувач кафедри
організації виробництва та управління персоналом
кандидат економічних наук
Анненкова Олена Вікторівна,
Харківське відділення Інституту економіки
НАН України, ст. науковий співробітник
відділу соціально-економічних проблем та
регіональної економіки
Провідна установа: Одеський державний економічний університет,
кафедра управління персоналом і економіки праці
Міністерства освіти і науки України, м. Одеса
 
 
Захист відбудеться “28” вересня 2005 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.055.02 Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна 9-а.
Автореферат розісланий “23”_серпня_ 2005 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради О.М. Красноносова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Перехід України до ринкової економіки обумовив необхідність підвищення якості життя населення. Для досягнення високої якості життя населення необхідно вирішити ряд проблем, основними серед яких є формування і функціонування регіональних ринків праці та управління зайнятістю. Від ефективності управління персоналом залежать показники економічної ефективності розвитку країни та регіонів.
Теоретичним питанням формування і функціонування регіональних ринків праці та управління зайнятістю присвячені роботи зарубіжних і українських вчених: Амосова О.Ю., Анненкової О.В., Безденежних Т.І., Белової Л.М., Богині Д.П., Богуцького О.А., Билкова В.Г., Головачова А.С., Горєлова Д.О., Долішнього М.І., Іванової В.М., Кашепова А.В., Котляра А.З., Лібанової Е.М., Никифорової А.А., Онікієнко В.В., Павленкова В.А., Перерви П.Г., Петрової І., Петюха В.М., Рофе А.И., Секретарюка В.В., Черниної Н., Шаленка М.В.
В галузі економіки праці і менеджменту відомі роботи Веселова Ю.В., Генкина Б.М., Гриньової В.М., Колосової Р.П., Кулінцева І.І., Маркович Д., Махсма М.Б., Мацукової Т.К., Мелик’яна Г.Г., Петрова А.В., Рининої Р.В., Скуратівського В.А., Старостенко Г.Г. і ін.
Але незважаючи на це, не існує загально визначеної методики формування та оптимізації регіональних ринків праці та загальної зайнятості населення шляхом комплексного підходу та з урахуванням впливу розмаїття чинників макро- та мікро середовища. Соціально орієнтований підхід до формування ринків праці є основою поліпшення економічного стану держави.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт, відповідає тематичній спрямованості наукових розробок, здійснюваних Харківським державним економічним університетом за темою: "Розробка методів управління кадровою політикою підприємства в умовах зміни структури продукції, що виготовляється" (номер державної реєстрації 0104U000926).
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних і методичних засад розвитку ринку праці, комплексного аналізу його елементів та визначення напрямків регулювання як важливого важеля оптимізації зайнятості населення України.
Для здійснення поставленої мети визначено наступні завдання:
аналіз теоретичних аспектів функціонування та розвитку ринку праці;
визначення процесів утворення зовнішнього та внутрішнього ринку праці;
аналіз основних причин критичної ситуації, що виникла на ринках праці в Україні;
визначення концепції маркетингу в сфері зайнятості;
обґрунтування напрямків державного регулювання ринку праці;
розробка алгоритму вибору пріоритетних регіональних ринків праці;
обґрунтування показників, що входять до складових оцінки регіональних ринків праці;
розробка методики розрахунку інтегрального показника зайнятості населення;
побудова залежності рівня зайнятості населення у регіонах від рівня заробітної плати; освітньо-кваліфікаційного рівня населення; штатною чисельністю робітників.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок