Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНОГО КЕРІВНИЦТВА ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНОГО КЕРІВНИЦТВА ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Назва:
ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНОГО КЕРІВНИЦТВА ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
38,38 KB
Завантажень:
192
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
asdfукраїнська академія державного управління при президентові україн
и


НАЦІОНАЛЬНА академія державного управління
при президентові України
ТОКОВЕНКО Валерія Володимирівна
УДК 32.001:35.01(477)
ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНОГО КЕРІВНИЦТВА
ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
25.00.01 – теорія та історія державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук з державного управління
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий консультант – | доктор політичних наук, професор
ПОЙЧЕНКО Анатолій Михайлович,
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, директор.
 
Офіційні опоненти: | доктор наук з державного управління, доцент НАДОЛІШНІЙ Петро Іванович,
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування;
доктор юридичних наук, професор, академік НАН України
ПОГОРІЛКО Віктор Федорович,
заступник директора Інституту держави і права НАН України;
доктор філософських наук, професор
РЯБОВ Сергій Геннадійович,
Національний університет “Києво-Могилянська Академія”, професор кафедри політології.
Провідна установа – | Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, відділ теоретичних і прикладних проблем політології, м. Київ.
Захист відбудеться 11 березня 2004 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 201.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної ака-демії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 10 лютого 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К. Майборода
Підписано до друку 05.02.2004.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 2,37.
Ум.-друк.арк. 2,09. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України.
03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 456-94-36.
загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Сучасний період розвитку Української держави обумовлений потребою розробки оптимальної моделі вдосконалення взаємодії політичного керівництва та державного управління. Відмова від тоталітарної моделі державного будівництва ставить проблему органі-зації політико-адміністративних відносин на нових демократичних засадах, оскільки в тоталітарній державі вони були пов’язані надзвичайно жорстко і на принципово іншій основі. Українськими політиками на сьогодні вже добре усвідомлена нагальність модернізації державного управ-лін-ня, розроблена Концепція адміністративної реформи в Украї-ні, у якій чітко поставлена проблема розмежування державних посад на політичні й адміністративні відповідно до світових традицій демократичного державного будівництва, у загальних рисах запропонований варіант розмежування політичних та адміністра-тивних функцій, а також активно ведеться пошук шляхів оптимального політичного реформування.
Однак, маючи можливість запозичити історичний та світовий досвід вирішення проблеми збалансування державного управління і політичного керівництва в різноманітних політичних системах, Україна не звільнена від необхідності творчого пошуку в царині державного будівництва. Такий пошук має на меті як мінімум адекватно адаптувати накопичені надбання до унікальності власних політичних реалій і як максимум - віднайти такі оригінальні форми політичної організації, які самі могли б стати вагомим внеском України у скарбницю світового політичного досвіду. У зв’язку з цим постає нагальна потреба в теоретичному обгрунтуванні оптимальних шляхів побудови взаємодії політичного керівництва та державного управління на нових засадах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Реферат на тему: ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНОГО КЕРІВНИЦТВА ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок