Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОМПЛЕКСИ АЛКІЛПІРИДИЛПОХІДНИХ ІЗОТРИТІОНДИТІОЛІВ З СОЛЯМИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ

КОМПЛЕКСИ АЛКІЛПІРИДИЛПОХІДНИХ ІЗОТРИТІОНДИТІОЛІВ З СОЛЯМИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ

Назва:
КОМПЛЕКСИ АЛКІЛПІРИДИЛПОХІДНИХ ІЗОТРИТІОНДИТІОЛІВ З СОЛЯМИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,11 KB
Завантажень:
457
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ШТЬОСЕР ГАННА ЮРІЇВНА
УДК 547.82:547.72:546.732ґ49ґ56
КОМПЛЕКСИ АЛКІЛПІРИДИЛПОХІДНИХ ІЗОТРИТІОНДИТІОЛІВ
З СОЛЯМИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ
02.00.01 – неорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Дніпропетровськ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теоретичної хімії хімічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: | доктор хімічних наук, професор
Стародуб Володимир Олександрович,
Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна,
професор кафедри теоретичної хімії
Офіційні опоненти: | доктор хімічних наук
Гельмбольдт Володимир Олегович,
Фізико-хімічний інститут захисту
навколишнього середовища та людини, м. Одеса,
завідувач відділу
доктор хімічних наук, професор
Кокозей Володимир Миколайович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач лабораторії НДЧ
Провідна установа: | Інститут загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України, м. Київ
Захист відбудеться « 27 » січня 2006 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .078.01 Українського державного хіміко-технологічного університету (49005, Дніпропетровськ-5, проспект Гагаріна, 8, хімічний факультет, кафедра неорганічної хімії, ауд. 220)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського державного хіміко-технологічного університету (49005, Дніпропетровськ-5, проспект Гагаріна, 8)
Автореферат розісланий « 5 » грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Пініелле І.Д.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Хімія ізотритіондитіолу (dmit) – один із актуальних напрям-ків сучасної координаційної хімії, про що свідчить великий і все зростаючий потік публікацій (на сьогоднішній день понад 500) і оглядових статей - тільки в 1999 році в журналі «Coordination Chemistry Reviews» надруковано чотири. Комплекси Нікелю, Паладію та Платини змішаної валентності знайшли застосування як синтетичні метали і надпровідники, матеріали нелінійної оптики, надпровідні плівки Ленгмюра-Блоджетт, а також їх застосовують у синтезі біс-(етилендитіоло)-тетратіо-фульвале-ну і його аналогів, як симетричної, так і несиметричної будови.
Дотепер координаційній хімії функціоналізованих похідних dmit приділялась невелика увага. Відомо кілька функціоналізованих похідних типу Rdmit, де R – Нітрогено-вмісний гетероцикл, а їх комплексоутворюючі властивості майже не було досліджено. Малочисельні роботи, що присвячено цій тематиці, показують нетривіаль-ність координації перехідних металів S/N_вмісними донорами, що робить нові ліганди особливо привабливими для координаційної хімії. Синтез і досліджен-ня нових, раніше невідомих комплексів, дозволить намітити шлях подальшого розвитку в області супрамолекулярних сполук, а також розширити уявлення про координацій-ні можливості тих або інших перехідних металів.
Актуальною задачею є вибір оптимального шляху синтезу поліфункціональ-них лігандів і їх комплексів з перехідними металами. Всебічне дослідження, порівняль-на характеристика фізико-хімічних властивостей, дослідження кристаліч-них і молекулярних структур комплексних сполук, допоможуть продемонструвати перспектив-ність їх використання для спрямованого синтезу супрамолекулярних спо-лук (комплекси таких лігандів з «м'якими» кислотами можна буде використовувати як ліганди для синтезу комплексів з «жорсткими» кислотами і навпаки), а також кластерів. Останні, є складовою частиною галузі нанотехнологій — напрямку сучасного матеріалознавства та хімії взагалі, що має на сьогодні найбільший розвиток.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною планових досліджень кафедри теоретичної хімії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна в рамках держбюджетних НДР, що входили до міжвузівських наукових програм України: ДР № U004188 «Квазідвомірні провідники та надпровідники на основі Сульфур- та Нітрогено-вмісних сполук.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: КОМПЛЕКСИ АЛКІЛПІРИДИЛПОХІДНИХ ІЗОТРИТІОНДИТІОЛІВ З СОЛЯМИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок