Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ І УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА СОЛОДУ

РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ І УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА СОЛОДУ

Назва:
РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ І УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА СОЛОДУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,05 KB
Завантажень:
378
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПІДДУБНИЙ
ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ
УДК. 663.433.1
663.434
РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ
І УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ
ВИРОБНИЦТВА СОЛОДУ
Спеціальність 05.18.12 – процеси та обладнання
харчових, мікробіологічних та фармацевтичних
виробництв
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата технічних наук
Київ – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті харчових технологій.
Науковий керівник Українець Анатолій Іванович, доктор
технічних наук, професор кафедри
технічного обладнання харчових ви- робництв Національного університе-
ту харчових технологій.
Офіційні опоненти Буляндра Олексій Федорович, доктор технічних наук, професор кафедри теплотехніки Національного університету харчових технологій
Ковальчук Володимир Петрович, кандидат технічних наук, завідувач відділом Українського науково-дослідного інституту спирту і біотехнологій продовольчих продуктів Міністерства аграрної політики України
Провідна установа Інститут харчової хімії і технології Національної Академії Наук України
та Міністерства аграрної політики України
Захист відбудеться “11” червня 2003 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 у Національному університеті харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68, аудито-рія А-311.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного універси-тету харчових технологій.
Автореферат розісланий “6” травня 2003 р.
Вчений секретар спеціалі-
зованої вченої ради Зав’ялов В.Л.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Забезпечення конкурентноспроможності продукції пивоварної галузі України на внутрішньому та зовнішньому ринках є невід-кладним завданням, вирішення якого лежить на шляху підвищення якості соло-ду та пива з одночасним зменшенням матеріальних та енергетичних витрат. Останні на окремих ділянках у 2-3 рази перевищують світові досягнення.
Невідкладним є удосконалення обладнання для замочування і пророщу-вання ячменю та сушіння солоду. У використовуваних технологіях існують незадіяні резерви приведення до номінальних значень параметрів води, повітря, режимів замочування, аерації та сушіння солоду з використанням рекуперації матеріальних та енергетичних потоків. Об’єктивно склалися нові запити до під-ходів в оцінці вказаних процесів та приведення їх у відповідність до сучасних поглядів і можливостей.
Вдосконалення вказаних процесів можливе на основі комплексного вико-ристання і удосконалення нових технологій підготовки повітря, забезпечення його оптимальних параметрів, рекуперації енергетичних потоків у поєднанні з механізацією навантажувально-розвантажувальних робіт.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з державною Науково-технічною програмою “Підвищення надійності і довговічності машин і конструкцій” та Програмою Кабінету Міністрів “Україна-2010” (проект 4 – “Технологічне та технічне оновлення виробництва”) від 26.02.1998 р. № 43-98рп і виконувалася у відповідності з пріоритетним напрямком робіт УДУХТ на 1996-2000 рр. “Розробка наукових основ теплообмінних процесів обладнання, законів автоматизації та комплекс-ної механізації для харчових та переробних галузей АПК” та у зв’язку з вико-нанням господарчої теми № 234–Ц “Розробити конструкторську документацію на пристрій для піднімання вантажів з навантаженням до 10 кН”.
Здобувач виконав розрахункову частину системи підвіски пристрою.
Мета роботи полягає у створенні методик розрахунку процесів та конструкційних елементів платформ сушарок солоду з гравітаційним розванта-женням та удосконаленні обладнання для виробництва солоду.
Задачі дослідження. Виконаний огляд теоретичних положень і вивчення практики виробництва солоду дозволяють сформулювати задачі досліджень.
1. Розробити теоретичну базу для розрахунку платформ солодосушарок з гравітаційним розвантаженням і в аналітичних моделях знайти взаємозв’язки між геометричними та силовими параметрами в умовах зміни орієнтації плат-форми при розвантаженні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ І УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА СОЛОДУ

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок