Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОНЦЕПТ ШЛЯХ В АНГЛІЙСЬКІЙ, ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ РАКУРСИ

КОНЦЕПТ ШЛЯХ В АНГЛІЙСЬКІЙ, ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ РАКУРСИ

Назва:
КОНЦЕПТ ШЛЯХ В АНГЛІЙСЬКІЙ, ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ РАКУРСИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,36 KB
Завантажень:
273
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Пальчевська Олександра Святославівна
УДК: 81.373.2+811.111+81.161.2
КОНЦЕПТ ШЛЯХ В АНГЛІЙСЬКІЙ, ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ РАКУРСИ
Спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Донецьк – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі романо-германської філології та перекладу Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету.
Науковий керівник:
доктор філологічних наук, професор
Тищенко Олег Володимирович, проректор з наукової роботи Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор
Манакін Володимир Миколайович, декан факультету журналістики, завідувач кафедри видавничої справи та редагування Запорізького національного університету
кандидат філологічних наук, доцент
Голі-Оглу Тамара Войцехівна, доцент кафедри українознавства Приазовського державного технічного університету
Провідна установа:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра загального мовознавства та класичної філології Міністерства освіти й науки України
Захист відбудеться “29” березня 2006 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.10 для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Донецькому національному університеті за адресою: 830055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, конференц-зал.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 830055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розіслано ” 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук, доцент |
М.О. Вінтонів


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У реферованому дослідженні здійснюється комплексна когнітивно-дискурсивна характеристика номінативних одиниць із семантичним компонентом ШЛЯХ в англійській, французькій та українській мовах, з’ясовуються закономірності структурно-семантичної організації метафоричних моделей концепту ШЛЯХ, лексичні та фразеологічні засоби його вербалізації й когнітивно-семіотичної категоризації в межах фреймової моделі, простежується концептуалізація мовно-культурного образу ШЛЯХУ у фольклорному тексті англійської, французької, кельтської та української чарівної казки.
У сучасній теорії мови активізуються міждисциплінарні дослідження, яким притаманне поєднання лінгвістичних та екстралінгвальних факторів, що впливають на способи вербалізації уявлень людини про оточуючий світ та саму себе як носія певної культури в рамках антропоцентричної парадигми сучасного мовознавства. Прагнення лінгвістів реалізувати синтез різних парадигм, методів та принципів зумовлене необхідністю враховувати епістемологічні й онтологічні чинники при аналізі мовного матеріалу. Значний внесок у дослідження етнокультурної специфіки бачення світу, яке відображається у мовній свідомості та комунікативній поведінці представників різних мовних соціумів, зробили вітчизняні лінгвісти, зокрема, І.О. Голубовська, В.В. Жайворонок, М.В. Жуйкова, М.П. Кочерган, В.М. Манакін, О.О. Тараненко, О.В. Тищенко, М.П. Фабіан, а також зарубіжні лінгвісти Є. Бартмінський, А. Вежбицька, В.Г. Гак, Ю.М. Караулов, В.Г. Костомаров, В.В. Красних, М.І. Толстой, С.М. Толстая.
У річищі сучасної когнітивної семантики (Н.Д. Арутюнова, В.З. Дем’янков, М. Джонсон, С.А. Жаботинська, І.М. Кобозєва, Дж. Лакофф, Ч. Філлмор, Л. Талмі, Ж. Фоконьє, О.О. Селіванова) наголошується, що зі значеннями слів тісно пов’язуються когнітивні сутності, які реалізуються через певні моделі представлення знань – фрейми, стереотипи, прототипи, схеми, сценарії та ін.
Простір як макроконцептуальне утворення цікавив багатьох учених лінгвістів та досліджувався у різних ракурсах. Наприклад, у структурно-семантичному аспекті показовим є твердження про антропоспрямованість простору, його організацію навколо людини, яка ставить себе в центр макро- та мікрокосмосу (В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: КОНЦЕПТ ШЛЯХ В АНГЛІЙСЬКІЙ, ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ РАКУРСИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок