Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ІДІОМАТИЧНИХ ПРЕДИКАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ АНГЛІЙСЬКОГО РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ НА МАТЕРІАЛІ АВТЕНТИЧНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

Загрузка...

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ІДІОМАТИЧНИХ ПРЕДИКАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ АНГЛІЙСЬКОГО РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ НА МАТЕРІАЛІ АВТЕНТИЧНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ / сторінка 4

Назва:
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ІДІОМАТИЧНИХ ПРЕДИКАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ АНГЛІЙСЬКОГО РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ НА МАТЕРІАЛІ АВТЕНТИЧНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,35 KB
Завантажень:
111
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Результати дослідження впроваджено на основі авторських розробок у Сумському державному університеті, Уманському державному педагогічному університеті ім. Павла Тичини, Житомирському державному педагогічному університеті ім. Івана Франка.
Апробація роботи. Основні положення дослідження оприлюднено на науково-практичних конференціях Київського державного лінгвістичного університету (1999-2000), на IV Міжнародній конференції “Стратегії та методики навчання мов для спеціальних цілей” (К., 1999), на Міжнародній науковій конференції “Іноземна філологія на межі тисячоліть” (Харків, 2000), на Міжнародній науковій конференції “Язык образования и образование языка” (Великий Новгород, 2000) і на VI Національній конференції TESOL-Україна “The Way Forward to English Language and ESP Teaching in the Third Millennium” (К., 2001).
Публікації. Основний зміст дослідження розкрито в 6-ти статтях у фахових виданнях, затверджених ВАК України, та 4-х тезах науково-практичних конференцій.
Структура дисертації включає вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, додатки. Повний обсяг дисертації складає 279 сторінок. Кількість таблиць – 14, додатки представлені на 63-х сторінках. Список використаної літератури включає 232 джерела.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Перший розділ дисертації присвячено дослідженню лінгвістичних, психологічних і методичних передумов навчання студентів-філологів ІПК англійського розмовного мовлення на матеріалі АХТ.
Аналіз вітчизняної і зарубіжної літератури щодо лінгвістичного аспекту ідіоматичності мовлення виявив, що у поглядах лінгвістів і методистів немає єдності стосовно змісту поняття ідіоматичності. У традиційному розумінні ідіоматичність мовлення пов'язується з вживанням у ньому фразеологічних одиниць (В.В. Виноградов, Н.М. Амосова, І.В. Арнольд, О.В. Кунін, В.М. Телія, В.М. Солнцев та ін.). Деякі дослідники вважають, що за своєю природою ідіоматичність є прагматичною, оскільки вона обумовлена спрямованістю прагматично важливих одиниць на виконання певного комунікативного наміру (А.Е. Левицький, Л.М. Медведєва, Н.Ю. Медведєва, B. та ін.).
Існує також думка, яку ми поділямо, що ідіоматичність виявляє себе в національних вербальних тенденціях, у перевазі одних одиниць над іншими при безпосередньому використанні мовних засобів у мовленні, а також в особливостях семантичного розподілу значень за словами (С.Д. Кацнельсон, Б.А. Лапідус, Л.Ю. Невуєва, Л.П. Смєлякова, М.О. Фаєнова, М.М. Фалькович, Ch., B., A., F.H. та ін.). Це трактування ідіоматичності передбачає визнання провідної ролі мовленнєвої норми й узусу при вивченні особливостей вживання мовленнєвих одиниць у характерних для певної мови формах і сполученнях. З позиції такого розуміння ідіоматичності в дослідженні використовується робочий термін “ідіоматичні мовленнєві одиниці” (ІМО) для позначення таких мовленнєвих одиниць, що відображають особливості вербального менталітету нації носіїв мови, є різними за ступенем стійкості та структурної організації, мають синкретичні прагматичні значення і викликають труднощі при доборі повних еквівалентів в інших мовах.
Відповідно, неідіоматичність – це не відсутність у лексичному запасі студента образних ідіом (прислів'їв, приказок, порівнянь та інших образних фразеологічних одиниць), а оформлення висловлювань за невластивими іноземній мові структурно-мовленнєвими зразками чи за вже знайомими іншомовними зразками, що не вживаються в цій ситуації спілкування.
Розглядаючи проблему впливу так званого “принципу найменшого зусилля” (А. Мартіне) на мовленнєву поведінку тих, хто вивчає іноземну мову, ми дійшли принципово вагомого, на наш погляд, висновку: дія цього принципу спонукає тих, що навчаються, використовувати насамперед такі іншомовні кодові одиниці, які максимально відповідають системі образів і понять рідної мови. Як наслідок, на етапі формулювання думки і відбору мовних засобів активізується більш розвинений динамічний стереотип рідної мови, що найчастіше приводить до породження неідіоматичного іншомовного мовлення, побудованого за зразком рідної мови.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ІДІОМАТИЧНИХ ПРЕДИКАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ АНГЛІЙСЬКОГО РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ НА МАТЕРІАЛІ АВТЕНТИЧНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок