Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛІНГВОКОНЦЕПТУАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ФРАГМЕНТІВ КОГНІЦІЇ В ТЕРМІНОПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ КАРТИНИ СВІТУ

ЛІНГВОКОНЦЕПТУАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ФРАГМЕНТІВ КОГНІЦІЇ В ТЕРМІНОПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Назва:
ЛІНГВОКОНЦЕПТУАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ФРАГМЕНТІВ КОГНІЦІЇ В ТЕРМІНОПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ КАРТИНИ СВІТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,93 KB
Завантажень:
211
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ІВАЩЕНКО Вікторія Людвігівна
УДК 811.161.2+81’373:001.4
ЛІНГВОКОНЦЕПТУАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ФРАГМЕНТІВ КОГНІЦІЇ В ТЕРМІНОПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ КАРТИНИ СВІТУ
10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філологічних наук
Київ – 2007


Дисертація є рукописом.
Роботу виконано у відділі лексикології, лексикографії
та національного корпусу української мови
Інституту української мови НАН України.
Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор
Тараненко Олександр Онисимович,
Київський національний лінгвістичний університет,
завідувач кафедри загального та українського
мовознавства.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Жайворонок Віталій Вікторович,
Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України,
провідний науковий співробітник відділу
загальнославістичної проблематики та
східнослов’янських мов;
доктор філологічних наук, професор
Кочерган Михайло Петрович,
Київський національний лінгвістичний університет,
професор кафедри загального та українського
мовознавства;
доктор філологічних наук, доцент
Голубовська Ірина Олександрівна,
Інститут філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри загального мовознавства і
класичної філології.
Захист відбудеться “13” листопада 2007 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні та Інституту української мови НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано “11” листопада 2007 р.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук В. Фурса


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
На рубежі ХХ–ХХІ ст. у лінгвістиці та суміжних з нею науках активізувалися поняття, що стали наскрізними для багатьох гуманітарних дисциплін (антропоцентричної та когнітивної лінгвістики, глибинної та ситуаційної семантики, дискурсознавства, лінгвокультурології, етнопсихолінгвістики тощо). Одним із них є поняття концепту, посилений інтерес науковців до якого викликав низку дискусій щодо природи цієї ментально-мовної одиниці. Тому сьогодні на стику лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики можна прогнозувати становлення нової дисципліни – лінгвоконцептології, основною одиницею якої є лінгвоконцепт – вербалізований смисл.
Цей напрям лінгвоенциклопедичних розвідок, зародження якого можна датувати кінцем ХХ (80-і роки) – початком ХХІ ст., виник на межі взаємодії когнітивної та антропоцентричної наукових парадигм (той самий лінгвістичний об’єкт може бути описаний по-різному). Саме переорієнтація мовознавців з об’єктів (мовна одиниця або мовне явище) на суб’єкт пізнання – людину (“мовну особистість” як об’єкт науки про мову, “людський фактор у мові” й “мовний фактор у людині”, “людину в мові й мову в людині”), а також зосередження уваги на проблемах “мова і мислення”, “мова і пізнання”, “мова і свідомість”, “мова і знання”, “мова та інтелект” у різному їх трактуванні, власне, й спричинили формування лінгвоконцептології, оформлення якої ініціюють наукові праці Н. Д. Арутюнової, С. О. Аскольдова, О. П. Бабушкіна, Л. Барсалоу, А. Вежбицької, С. Г. Воркачова, І. О. Голубовської, Ж. Дельоза, В. З. Дем’янкова, Р. Джекендоффа, С. О. Жаботинської, В. В. Жайворонка, В. І. Карасика, В. В. Колесова, В. І. Кононенка, Т. А. Космеди, М. О. Красавського, В. В. Красних, О. С. Кубрякової, Дж. Лаффаля, Д. С. Лихачова, В. О. Маслової, С. Є. Нікітіної, Р. І. Павільоніса, З. Д. Попової, О. О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Реферат на тему: ЛІНГВОКОНЦЕПТУАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ФРАГМЕНТІВ КОГНІЦІЇ В ТЕРМІНОПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ КАРТИНИ СВІТУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок