Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ (СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ)

УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ (СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ)

Назва:
УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ (СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,38 KB
Завантажень:
283
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Національна академія наук України
Інститут української мови
КОЗАК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 415.411(014)
УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
(СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ)
Спеціальність 10.02.01. – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
філологічних наук
Київ – 2002


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі української мови Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - доктор філологічних наук, професор
Баранник Дмитро Харитонович,
Дніпропетровський національний університет, професор кафедри української
мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Плющ Марія Яківна,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова,
професор кафедри української мови;
кандидат філологічних наук, доцент
Козловська Лариса Степанівна,
Київський національний економічний
університет,
доцент кафедри української мови
та літератури.
Провідна установа - Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна, кафедра української
мови, Міністерство освіти і науки України,
м. Харків
Захист відбудеться 13 листопада 2002 р. о 17 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.173.01 при Інституті української мови НАН України ( 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Із дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні та Інституту української мови НАН України (м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано 12 жовтня 2002 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук Самойлова І.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Активізація наукового осмислення історії української термінології зумовлена відродженням національних традицій, а отже, і потребою впорядкування українських термінологічних систем.
Сучасна вітчизняна наукова термінологія є невід’ємною частиною лексичної системи мови. Вона складається з галузевих терміносистем, що становлять певну сукупність взаємозв’язаних терміноелементів для вираження наукових понять. Проблема терміна і терміносистеми викликає постійний інтерес дослідників. За останнє десятиліття з’явилося чимало праць, присвячених вивченню окремих термінологій. Такі дослідження є характерними для сучасної лінгвістики в галузі термінознавства. Вони ніби підтверджують думку В.В.Виноградова про те, що “в теоретичних дослідженнях термінології найбільший інтерес становлять ті, які відбивають практичний досвід мовознавця в роботі над спеціальною термінологією”.
Останні 20-30 років активно й плідно розробляють галузеві термінології. Про це свідчать, наприклад, праці Т.Кияка, І.Кочан, Е.Огар, Т.Панько, В.Пілецького, О.Сербенської, Л.Симоненко та інших дослідників.
Актуальність теми дисертації зумовлена необхідністю: а) виявлення основних закономірностей організації і розвитку української електротехнічної термінології в різні історичні періоди; б) прогнозування тенденцій термінотворення в цій галузі; в) упорядкування сучасної української науково-технічної термінології для підвищення її функціональної ефективності, оскільки з’ясування особливостей синонімії та антонімії в електротехнічній терміносистемі сприятиме розв’язанню зазначеної проблеми. Важливо також встановити позитивну й негативну роль синонімії та антонімії термінів у сучасних лексико- та термінографічних працях, що може бути використано в подальшій роботі словникарів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок дисертаційного дослідження тісно пов’язаний з науковою темою “Розвиток і формування української термінології” кафедри української мови Дніпропетровського національного університету.
Метою дослідження є систематизація української електротехнічної термінології як окремої науково-виробничої підсистеми загальнолітературної мови; комплексне висвітлення шляхів і способів її формування, визначення специфіки дериватологічних процесів у досліджуваній терміносистемі.
Завдання дослідження:
1) охарактеризувати особливості системної організації електротехнічної термінології у зв’язку з функціями, які вона виконує;
2) з’ясувати вплив мовного та позамовного середовища на процес формування та функціонування цієї термінології;
3) визначити шляхи та способи творення електротехнічних найменувань на різних етапах розвитку терміносистеми, виділити продуктивні термінотвірні моделі на позначення основних груп електротехнічних понять;
4) встановити статус запозичених терміноелементів, що є складниками термінів електротехніки, їхні якісні характеристики;
5) проаналізувати лексико-семантичні процеси, що супроводжують творення й функціонування цих термінів;
6) виробити рекомендації щодо можливих шляхів упорядкування й удосконалення сучасної електротехнічної термінології.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ (СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок