Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОКИСНЕННЯ БІЛКІВ І ЛІПІДІВ У ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES CEREVISIAE ТА МОЖЛИВА РОЛЬ КАТАЛАЗ У ЙОГО ЗАПОБІГАННІ

ОКИСНЕННЯ БІЛКІВ І ЛІПІДІВ У ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES CEREVISIAE ТА МОЖЛИВА РОЛЬ КАТАЛАЗ У ЙОГО ЗАПОБІГАННІ

Назва:
ОКИСНЕННЯ БІЛКІВ І ЛІПІДІВ У ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES CEREVISIAE ТА МОЖЛИВА РОЛЬ КАТАЛАЗ У ЙОГО ЗАПОБІГАННІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,85 KB
Завантажень:
456
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА
ГОСПОДАРЬОВ
Дмитро Валерійович
УДК 577.151.6+579.22+582.282.23
ОКИСНЕННЯ БІЛКІВ І ЛІПІДІВ
У ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES CEREVISIAE
ТА МОЖЛИВА РОЛЬ КАТАЛАЗ У ЙОГО ЗАПОБІГАННІ
03.00.04 – біохімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Чернівці – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор,
ЛУЩАК Володимир Іванович,
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника,
завідувач кафедри біохімії
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор,
МЕЩИШЕН Іван Федорович,
Буковинський державний медичний університет,
завідувач кафедри медичної хімії
доктор біологічних наук, професор,
ГОНЧАР Михайло Васильович,
Інститут біології клітини НАН України,
завідувач відділу регуляторних систем клітини
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, кафедра біохімії, м. Київ
Захист відбудеться “14” грудня 2005 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.05 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 25, ауд. 81.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23).
Автореферат розісланий “_6_” _листопада_ 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Копильчук Г.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Зараз багато уваги приділяють вивченню активова-них форм кисню (АФК), які утворюються в мітохондріях при диханні клітини, а також у деяких метаболічних шляхах (Vranova E.D. et al., 2002). До АФК від-носять супероксидний і гідроксильний радикали, пероксид водню, синглетний кисень, озон тощо. З одного боку, вони задіяні у фізіологічному контролі клі-тинних функцій та сигнальній трансдукції (Droge W., 2002; Thannickal V., Fanburg B.L., 2000), а з іншого, здатні пошкоджувати клітини через окисну мо-дифікацію білків, ліпідів та нук-леїнових кислот (Eaton J.W., Qian M., 2002). За знешкодження АФК та репара-цію модифікованих молекул відповідальна сис-тема антиоксидантного захисту. Її компонентом є низка ферментів, які безпо-середньо дезактивують АФК, зокрема каталаза [КФ1.11.1.6]. Як один з най-зручніших модельних об’єктів для вивчення метаболізму АФК використову-ють дріжджі Saccharomyces cerevisiae. На сьогодні добре вивчені структура та особливості функціонування каталази в клі-тині дріжджів. Проте поза увагою залишилась здатність каталази за певних умов запобігати окисній модифікації біомолекул через знешкодження пе-рок-сиду водню. Відомо, що окисна моди-фікація здебільшого ініціюється гідроксильним радикалом, який утворюється в реакції Фентона. При підсиленій генерації пероксиду водню ймовір-ність цієї реакції зростає. Зменшення концентрації пероксиду водню за рахунок його розкладання в каталазній або пероксидазній реакції є одним з вирішальних моментів у запобіганні реакції Фентона. Тому актуальною буде оцінка здатно-сті каталаз запобігати окисній модифікації білків і ліпідів в умовах, які сприя-ють розвитку оксидативного стресу у дріжджів.
Зв’язок даної роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота проводилась з 2001 по 2005 рік на кафедрі біохімії Прикарпатського націо-нального університету ім. В. Стефаника і є частиною наукової тематики кафе-дри “Еволюційні аспекти регуляції іонами заліза вільнорадикальних процесів у живих організмах”, номер держреєстрації – 0102U003439.
Мета та завдання дослідження. Мета роботи – оцінити здатність різних ізоферментів каталази запобігати окисній модифікації білків і ліпідів у S. cerevisiae in vivo. Для реалізації мети були поставлені наступні завдання:
1). Визначити та провести порівняльний аналіз вмісту продуктів окиснення біл-ків і ліпідів, а також активності антиоксидантних та пов’язаних з ними фер-ментів у дефектних за різними ізозимами каталази клітинах S.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ОКИСНЕННЯ БІЛКІВ І ЛІПІДІВ У ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES CEREVISIAE ТА МОЖЛИВА РОЛЬ КАТАЛАЗ У ЙОГО ЗАПОБІГАННІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок