Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Гідність і честь у цивільному праві України

Гідність і честь у цивільному праві України

Назва:
Гідність і честь у цивільному праві України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,02 KB
Завантажень:
493
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Київський Національний університет
імені Тараса Шевченка
Церковна Антоніна Олексіївна
УДК 347.122:347.15/.18(477)
Гідність і честь
у цивільному праві України
Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі державно-правових дисциплін Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, академік
Академії правових наук України
Підопригора Опанас Андронович
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Академії правових наук України
Довгерт Анатолій Степанович,
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри міжнародного приватного та митного права
кандидат юридичних наук,
Шимон Світлана Іванівна,
Київський національний економічний університет, доцент
Провідна установа: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, кафедра цивільного права (м. Харків), Міністерство освіти та науки України
Захист відбудеться "19" червня 2003 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий "17" травня 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат юридичних наук, доцент Боднар Т.В.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. У сучасний період розвитку українського суспільства виникла необхідність у формуванні правового механізму, який би забезпечував ефективне регулювання існуючих у ньому відносин відповідно до вимог соціального прогресу, основою якого є гармонійний розвиток особи із системою її суб’єктивних прав та інтересів.
Відповідно до ст. 3 Конституції України вперше в історії розвитку нашої держави гідність і честь людини, як і її життя, здоров’я, недоторканність і безпека, визнано найвищими соціальними цінностями. У новому Цивільному кодексі України права на ці цінності особи визначаються як такі, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. Крім того, на розвиток положень ст. 28 Конституції України про повагу до гідності кожного в статті ЦК України також закріплюється право на повагу до гідності та честі. Усе це разом, а також ряд інших положень з позначеної проблематики викликають необхідність розроблення механізму забезпечення й реалізації цих прав, а отже, нового наукового осмислення.
Аналіз досліджень проблеми гідності та честі свідчить про те, що й самі ці цінності та права на них переважно розглядалися в аспекті охоронної (неґативної) функції права. На сьогодні такий стан уже не в змозі повною мірою відбити їх правовий статус як особистих немайнових прав, котрі забезпечують соціальне буття фізичної особи, а також сприяти досягненню конституційних вимог про повагу до особи. Така правова характеристика передбачає, по-перше, здійснення та реальне забезпечення гідності та честі фізичної особи в умовах насамперед нормальної життєдіяльності їх носіїв, а не тільки при порушенні цих цінностей. По-друге, для надання суспільним відносинам стабільності, порядку, а отже, для виконання їх ос-новного призначення необхідні нові прийоми та засоби правового впливу. Ці фактори зумовлюють актуальність і значущість розгляданої проблематики та необхідність її комплексного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планами наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (п. 7 Пріоритетних напрямків наукових досліджень вищих на-вчальних закладів МВС України на період 2001-2005 рр.), планами наукових досліджень ка-федри державно-правових дисциплін Луганської академії внутрі-шніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України та є частиною загальної науково-дослідної роботи академії відповідно до Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: Гідність і честь у цивільному праві України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок