Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 р.: СУТЬ ТА ВПЛИВ НА АГРАРНІ ВІДНОСИНИ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ

СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 р.: СУТЬ ТА ВПЛИВ НА АГРАРНІ ВІДНОСИНИ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ

Назва:
СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 р.: СУТЬ ТА ВПЛИВ НА АГРАРНІ ВІДНОСИНИ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,58 KB
Завантажень:
112
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ШЕВЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 94 (477) “1861/1906”
СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 р.: СУТЬ ТА ВПЛИВ
НА АГРАРНІ ВІДНОСИНИ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ
спеціальність 07.00.01 - історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії для гуманітарних
факультетів Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Гусєв Віктор Іванович,
професор кафедри історії для гуманітарних факультетів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Борисенко Володимир Йосипович,
завідувач кафедри історії України Інституту історичної освіти
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
кандидат історичних наук
Молчанов Володимир Борисович,
науковий співробітник
відділу історії України ХІХ – поч. ХХ ст. Інституту
історії України НАН України
Провідна установа: Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.
Захист відбудеться 18 вересня 2006 р. о _10____ год. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розіслано ____21 червня________________ 2006 р.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент Сокірко О.Г.
Загальна характеристика роботи
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури та додатків (73 таблиці). Загальний обсяг роботи становить 289 с., основний зміст – 189 с. (список використаних джерел і літератури – 24 с., 261 позиція).
Вступ. Актуальність теми дослідження. Скасування кріпосного права 19 лютого 1861 р. стало поворотним моментом в історії українського народу. Формування приватної власності на землю, можливість самостійно вести господарство та відсутність впливу поміщиків змінило світогляд селянина. Бажання господаря отримати угіддя, з якими він пов’язував своє подальше майбутнє, зумовило його специфічну поведінку під час революційних подій ХХ ст. Цю любов до землі було остаточно зломлено в ході голодомору 1932 – 1933 рр. і мало наслідком постійну кризу села, яку не можуть подолати численні реформи.
Актуальність даного дисертаційного дослідження зумовлюється і тим фактом, що впродовж багатьох десятиріч встановленню об’єктивної істини про історичні події дослідникам часто заважали суб’єктивні чинники: в першу чергу політична ситуація. Зокрема, автори дореволюційної епохи позитивно оцінювали скасування кріпосного права в Росії в лютому 1861, але мало наважувалися критикувати політику влади в аграрному секторі після селянської реформи. Праці ж радянських істориків зосереджувалися на обґрунтуванні незаперечності ленінських висновків про важке становище селянства, його злиденність через пограбування царською адміністрацією і поміщиками та очікуваного розгортання класової боротьби на селі. Маючи у своєму розпорядженні відповідні документи і матеріали є можливість об’єктивно розробляти означену тему, яка безумовно представляє науковий інтерес і встановити істину про життя сільського населення та розвиток господарства Волинської губернії напередодні селянської реформи 1861 р., якими були її основні складові та наслідки до чергової серії реформ, започаткованих 1906 р. П.Столипіном.
Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках науково-дослідної теми “Історія формування і розвитку Української держави” (державний реєстраційний номер 01 БФ046-01), яка включена до тематичного плану історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 р.: СУТЬ ТА ВПЛИВ НА АГРАРНІ ВІДНОСИНИ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок