Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОЛОГIЧНА РОЛЬ ГЕОХIМIЧНИХ БАР’ЄРIВ В РОЗПОДIЛI ТА МIГРАЦIЇ ВАЖКИХ МЕТАЛIВ В ГРУНТАХ ТЕРИТОРIЙ, ЩО МЕЖУЮТЬ З ЗАЛIЗОРУДНИМИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИМИ КОМБIНАТАМИ

ЕКОЛОГIЧНА РОЛЬ ГЕОХIМIЧНИХ БАР’ЄРIВ В РОЗПОДIЛI ТА МIГРАЦIЇ ВАЖКИХ МЕТАЛIВ В ГРУНТАХ ТЕРИТОРIЙ, ЩО МЕЖУЮТЬ З ЗАЛIЗОРУДНИМИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИМИ КОМБIНАТАМИ

Назва:
ЕКОЛОГIЧНА РОЛЬ ГЕОХIМIЧНИХ БАР’ЄРIВ В РОЗПОДIЛI ТА МIГРАЦIЇ ВАЖКИХ МЕТАЛIВ В ГРУНТАХ ТЕРИТОРIЙ, ЩО МЕЖУЮТЬ З ЗАЛIЗОРУДНИМИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИМИ КОМБIНАТАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,08 KB
Завантажень:
82
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
Савосько Василь Миколайович
УДК: [574.24.042+631.416]:669.1
ЕКОЛОГIЧНА РОЛЬ ГЕОХIМIЧНИХ БАР’ЄРIВ
В РОЗПОДIЛI ТА МIГРАЦIЇ ВАЖКИХ МЕТАЛIВ В ГРУНТАХ ТЕРИТОРIЙ, ЩО МЕЖУЮТЬ З ЗАЛIЗОРУДНИМИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИМИ КОМБIНАТАМИ
03.00.16 - екологiя
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата бiологiчних наук
Днiпропетровськ – 2001
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Українському НДI промислової медицини
Мiнiстерства охорони здоров’я України.
Науковий керiвник: доктор бiологiчних наук,
старший науковий співробітник
Сметана Микола Григорович,
Криворiзький державний
педагогiчний унiверситет
професор кафедри зоології
Офіційні опоненти:
доктор бiологiчних наук, професор Бессонова Валентина Петрiвна Запорiзький державний унiверситет, завiдуюча кафедрою ботанiки та екологiї
кандидат бiологiчних наук, доцент Ющук Євген Давидович
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет, кафедра ботанiки та
екологiї, доцент
Провiдна установа:
Національний ботанiчний сад iм. М.М.Гришка НАН України, вiддiл бiоiндикацiї та хемосистематики, м. Київ.
Захист вiдбудеться “27” “червня” 2001 р. о 15:00 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 08. 051. 04 на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук у Днiпропетровському Національному унiверситеті за адресою: 49050 м. Днiпропетровськ, пров. Науковий, 13, корп.17, біолого-екологічний факультет, ауд. 611.
З дисертацiєю можна ознайомитися в бiблiотецi Днiпропетровського Національного унiверситету Міністерства освіти і України.
Автореферат розiсланий “25” “травня” 2001 р
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради,
кандидат біологічних наук,
доцент. Дубина А.О


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Зараз у великих гiрничорудних регiонах спостерiгається напружена екологiчна ситуацiя, яка, в значнiй мiрi, обумовлена пiдвищеним вмiстом важких металiв в навколишньому середовищi.
Основними джерелами техногенного накопичення важких металiв в грунті є атмосферний пил, iнтенсивне видiлення якого вiдбувається внаслiдок виробничої дiяльностi гiрничо-збагачувальних комбiнатiв (ГЗК). Наявнiсть великої кiлькостi додаткових джерел пиловидiлення (внутрiшнi поверхнi кар’єрiв, вiдвали, сухi пляжi хвостосховищ) обумовлює безперервне надходження техногенного пилу в навколишнє середовище незалежно вiд ступеня навантаження потужностi ГЗК (Михайлов, 1990; Титовский и др. 1990; Васильев, 200).
Iснуючi нині високоефективнi технологiї очищення грунтiв вiд цих токсикантiв дуже дорогi, що зменшує можливiсть їх широкомасштабного застосування (Сleaning up., 1997; Raskin I, 1997; Chlopecka, 1998; Васильев, 2000; Environmental restoration., 2000).
В той же час вiдомо, що грунт, маючи комплекс поглинальних механiзмiв, вмiщує ряд геохiмiчних бар’єрiв мiграцiї хiмiчних речовин. Важкi метали, потрапляючи на такi бар’єри, переходять у фiксований стан i таким чином виводяться на довгий час з подальшої мiграцiї в навколишньому середовищi. Тому надзвичайно актуальним i важливим є дослiдження екологiчної ролi геохiмiчних бар’єрiв грунту в процесах регуляцiї вмiсту в ньому важких металiв (Чертко, 1981; Ковда, 1985; Перельман, 1989; Глазовская, 1997).
Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацiя виконувалася в рамках таких наукових тем: “Розробити методику комплексної оцiнки несприятливого впливу техногенних факторiв металургiйних комплексiв на характер зрушень в органiзмi та проявiв захворювань населення” (ДР_0194v029980); “Визначення впливу техногенних забруднень навколишнього середовища Пiвденного промислового вузла Кривбасу на характер змiн в органiзмi населення” (вiдповiдальний виконавець, ДР 0195v095563); “Визначити тести експозицiї важких металiв техногенного походження на органiзм людини” (ДР 0196v209663).
Мета роботи. Визначити екологiчну роль геохiмiчних (хімічних, фізико-хімічних, біологічних) бар’єрiв в розподiленнi та мiграцiї рухомих форм важких металiв в грунтах територiй, що межують з залiзорудними гiрничо-збагачувальними комбiнатами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЕКОЛОГIЧНА РОЛЬ ГЕОХIМIЧНИХ БАР’ЄРIВ В РОЗПОДIЛI ТА МIГРАЦIЇ ВАЖКИХ МЕТАЛIВ В ГРУНТАХ ТЕРИТОРIЙ, ЩО МЕЖУЮТЬ З ЗАЛIЗОРУДНИМИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИМИ КОМБIНАТАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок