Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ВІД`ЄМНИМ В`ЯЗКИМ ТЕРТЯМ У НАВАНТАЖЕННІ

СИНТЕЗ РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ВІД`ЄМНИМ В`ЯЗКИМ ТЕРТЯМ У НАВАНТАЖЕННІ

Назва:
СИНТЕЗ РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ВІД`ЄМНИМ В`ЯЗКИМ ТЕРТЯМ У НАВАНТАЖЕННІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,04 KB
Завантажень:
378
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
Щолоков Олександр Геннадійович
УДК 681.5 : 62-83
СИНТЕЗ РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ВІД`ЄМНИМ В`ЯЗКИМ ТЕРТЯМ
У НАВАНТАЖЕННІ
Спеціальність 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донбаському гірничо-металургійному інституті Міністерства освіти і науки України м. Алчевськ.
Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент
Мотченко Олександр Іванович,
Донбаський гірничо-металургійний інститут,
професор, завідувач кафедри
“Автоматизовані електромеханічні системи”
Офіційні опоненти - доктор технічних наук, професор
Акімов Леонід Володимирович,
Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”,
професор кафедри “Автоматизовані
електромеханічні системи”
кандидат технічних наук
Лимонов Леонід Григорович,
АТЗТ “Важпромавтоматика”,
головний спеціаліст
Провідна установа - Національна гірнича академія України,
кафедра електроприводу
Міністерства освіти і науки України, м.
Дніпропетровськ
Захист відбудеться “ 27 ” лютого 2003 р. о 14.30 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.050.04 в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” за адресою: 61002, м.Харків, вул.Фрунзе, 21
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
Автореферат розісланий “ 18 ” січня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Осічев О.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми
У різних галузях промисловості існують машини й меха-нізми, які в нормальних або аномальних режимах працюють із фрикційним наван-таженням (ФН). Цей тип навантаження передбачає наявність пари тертя, один із складників якої прослизає відносно іншого. Прикладом таких промислових механі-змів, при дослідженні режимів роботи яких повинні враховуватися особливості ФН, є валки прокатних станів у режимі пробуксовки, колісно-рейковий транспорт під час буксування і юза, виконавчі органи різних металообробних верстатів та ін.
Відомо, що за певного співвідношення параметрів електроприводу (ЕП) наяв-ність спадної ділянки механічної характеристики (МХ) пари тертя може привести до виникнення фрикційних автоколивань (АКФ) як в одномасових, так й у двомасових електромеханічних системах (ЕМС). Наслідком АКФ є аварійне руйнування кінематичних ланок механізмів, зниження продуктивності пра-ці, погіршення якості продукції, що виробляється, та інші негативні явища.
Дана проблема, уперше сформульована на кафедрі “Автоматизовані електромеханічні системи” НТУ “Харківський політехнічний інститут” проф. Клепіковим В.Б. у 1984 році, оформилася в самостійний науковий напрямок, вирішенню різних задач у якому були присвячені численні дисертаційні роботи, захищені протягом останніх 15 років.
Існують різні способи усунення АКФ. До найбільш ефективних належать: за-стосування систем підпорядкованого регулювання (СПР) з нетрадиційними настро-юваннями, використання модального і нейросіткового керування й ін. Кожен із ві-домих способів усунення АКФ має певні переваги й вади і має свою область прак-тичного застосування, у межах якої він дуже ефективний. Але їх усіх об'єднує одна вада - чутливість ЕМС до суттєвих координатних і параметричних збурень.
У низці випадків АКФ і нестаціонарность параметрів об'єкта керування (ОК) можуть існувати одночасно, завдаючи тим ще більшу шкоду. Тому комплекс-на задача усунення АКФ і забезпечення малої чутливості системи керування до пара-метричних і координатних збурень при одержанні потрібних статичних і динаміч-них показників якості є дуже актуальною.
У дисертаційній роботі запропоновано вирішення цієї комплексної проблеми шляхом застосування релейних систем керування (РСК), які працюють у ковзному режимі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Робота виконана згідно з науковим напрямом (07) "Перспективні інформаційні тех-нології, пристрої комплексної автоматизації, системи зв'язку" за загальним планом комплексної проблеми "Наукові основи електроенергетики", затвердженим НАН України (протокол № 8 від 16.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: СИНТЕЗ РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ВІД`ЄМНИМ В`ЯЗКИМ ТЕРТЯМ У НАВАНТАЖЕННІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок