Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ (на матеріалах Закарпатської області)

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ (на матеріалах Закарпатської області)

Назва:
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ (на матеріалах Закарпатської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,60 KB
Завантажень:
478
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КЛИМКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА
УДК 338.2 (477.87):65.014.1
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ
(на матеріалах Закарпатської області)

Спеціальність -08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
У ж г о р о д - 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економіки, менеджменту та маркетингу економічного факультету Ужгородського національного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Кубіній Наталія Юріївна,
Ужгородський національний університет МОН України,
професор кафедри економіки,
менеджменту та маркетингу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Брич Василь Ярославович,
Тернопільський національний економічний університет МОН
України, завідувач кафедри менеджменту;
кандидат економічних наук
Сідун Олександра Яношівна,
Мукачівський технологічний інститут МОН України,
доцент кафедри маркетингу
 
Захист відбудеться « 26 » червня 2008 року о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 61.051.02 в Ужгородському національному університеті за адресою: 88000 м. Ужгород, пл. Народна, 3, ауд.47
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Ужгородського національного університету за адресою:88000 м. Ужгород, вул. Капітульна, 9
Автореферат розісланий 24 травня 2008 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук, доцент О.Г.Чубарь


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Формування стратегії розвитку підприємництва є для України ключовим завданням, оскільки саме з цим значною мірою пов’язується ефективність ринкових реформ, формування середнього класу, демонополізація та реструктуризація економіки, що вимагає глибоких наукових досліджень фундаментальних та прикладних аспектів цієї проблеми. Вирішальну роль у реалізації підприємницького потенціалу, його ефективного задіяння в процесі ринкових реформ відіграватиме те, наскільки органічно вдасться гармонізувати макроекономічну політику держави з інтересами регіонів. Йдеться про те, що в нинішніх умовах економічного поступу регіональну політику розвитку підприємництва необхідно розглядати як один з найбільших пріоритетів діяльності місцевих органів влади і важливий чинник динамічного соціально-економічного розвитку територій. Звідси виникає проблема прикладного характеру, зв’язана з формуванням науково-обґрунтованої регіональної стратегії управління підприємницькою діяльністю, виробленням ефективної політики підтримки різних форм бізнесу як важливого фактору регіонального розвитку.
Процес реалізації ринкових реформ, зміщення їх акценту на регіональний рівень управління дало сильний імпульс для наукових досліджень проблеми підвищення ефективності підприємництва, формування концептуальних засад стратегії регулювання його розвитку. В працях З.Варналія, В.Геєця, Б.Данилишина, Є.Бойка, М.Долішнього, В.Мікловди, М.Лендєла, М.Козоріз, О.Кузьміна, В.Точиліна, М. Чумаченка та інших вчених-економістів розкриваються різні аспекти стратегії регіонального управління підприємницькою діяльністю.
Разом з тим дослідження цієї проблематики знаходиться на початковій стадії, багато методичних та організаційних аспектів стратегічного управління підприємницькою діяльністю, особливо в частині, що стосується врахування її специфіки за видами економічної діяльності, зокрема в сфері промисловості, належним чином не розкриті, а наукові розробки, напрацьовані у процесі реформ, не доведені до рівня практичного використання.
Актуальність вказаних проблем в умовах подальшого розвитку ринкових відносин, їх недостатнє розв’язання, необхідність теоретичного обґрунтування і розробки практичних механізмів реалізації підприємницького потенціалу обумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету дослідження та завдання її досягнення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з програмою наукових досліджень кафедри економіки, менеджменту та маркетингу Ужгородського національного університету з теми „Структурна політика і регіональні пріоритети розвитку Закарпатської області в умовах економічної трансформації” (державний реєстраційний номер 0105U004082), та програмою „Організація управління системою інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого еколого-економічного розвитку Карпатського регіону України” (державний реєстраційний номер 0103U007900).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ (на матеріалах Закарпатської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок