Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АПК В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АПК В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Назва:
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АПК В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,59 KB
Завантажень:
407
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
СМАЛЬ Зорина Володимирівна
УДК [338.2+658.5]:338.43
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АПК
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Спеціальність 08.02.03 – організація управління, планування і
регулювання економікою
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі менеджменту Львівського
національного університету імені Івана Франка
Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Яцура Володимир Васильович, Львівський національний університет
імені Івана Франка, завідувач кафедри менеджменту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Поплавська Жанна Василівна, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри теоретичної економіки та економіки України
кандидат економічних наук, доцент Мізюк Богдан Михайлович, декан факультету менеджменту Львівської комерційної академії
Провідна установа: Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра менеджменту
Захист дисертації відбудеться “24” грудня 2002 р. о 13.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів-8, пр. Свободи 18, аудиторія 115.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79605, м. Львів, вул. Драгоманова,5).
Автореферат розісланий “21” листопада 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
професор Панчишин С.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Становлення ринкових відносин, формування нових конку-рентоспро-можних підприємницьких організаційних структур з різними формами власності, загострення конкуренції обумовили сучасний стан розвитку агропромислового комплексу України, пріоритети та напрями його діяльності.
Ринкова трансформація вітчизняної економіки передбачає вирішення нових завдань, з якими раніше сільськогосподарські підприємства не стикалися, але розв’язання яких необхідне для успіш-ного їх функціонування. Суттєвим чинником становлення ефективних сільсько-гос-по-дарських підпри-ємств є формування нової стратегії управління розвитком. Ця потреба обумовлена недос-ко-налою організацією діяльності сільськогосподарських підприємств, їх неадаптованістю до змін у зов-ніш-ньому середовищі, невідповідністю якості продукції світовим стандартам, високими витратами виробництва. Лише ті підприємства, у яких стратегія управління розвитком побудована від-повідно до сучасних вимог управління, мають можливість вижити та ефективно працювати. Тому проблема вибору стратегії діяльності підприємства є актуальною для економіки України.
Теоретичні та методологічні аспекти формування стратегій підприємств у ринковому середовищі висвітлені у багатьох наукових дослідженнях та публікаціях зарубіжних учених, зокрема Р.Акофа, І.Ансофа, П.Друкера, М.Портера, Б.Карлофа, У.Кинга, Д.Клиланда, Т.Коно, А.Стрікленда, А.Томпсона. У дослідження цієї проблеми вагомий внесок зробили українські вчені Б.Андрушків, О.Виханський, Г.Кіндрацька, О.Кузьмін, Й.Лесів, М.Мізюк, С.Соболь, Ж.Поплавська, Ф.Хміль, А.Шегда, З.Шершньова та ін.
Проблемі формування стратегій розвитку АПК України, зокрема сільськогосподарських підприємств, присвятили свої дослідження такі вітчизняні вчені: П.Гайдуцький, М.Дем’яненко, М.Долішній, О.Крисальний, М.Малік, В.Месель-Веселяк, І.Михасюк, О.Онищенко, Б.Пасхавер, П.Саблук, О.Шпичак, В.Юрчишин та ін.
В умовах нестійкості та невизначеності важливим інструментом ефективного дослідження діяльності сільськогосподарських підприємств є використання сучасного математичного апарату, що ґрунтується на економіко-математичних моделях. Різноманітні теоретичні та практичні аспекти моделювання економічних процесів розглядаються у працях Д.Блекуела, Н.Воробйова, В.Геєця, Ю.Іванілова, А.Крушевського, А.Лотова, І.Ляшенка, О.Моргенштерна, Є.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АПК В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок