Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ РИНКУ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

ФОРМУВАННЯ РИНКУ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ РИНКУ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,52 KB
Завантажень:
226
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КІБАЛЬНИК Любов Олександрівна
УДК 330.341.4:339.13(477)
ФОРМУВАННЯ РИНКУ АГРОПРОМИСЛОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
08.01.01 – економічна теорія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі теоретичної та прикладної
економіки Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Діденко Микола Маркович ,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
кафедра теоретичної та прикладної економіки
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Ніколенко Юрій Васильович,
Академія муніципального управління, 
завідувач кафедри економіки
кандидат економічних наук, доцент
Радченко Володимир Васильович,
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова,
завідувач кафедри економічної теорії
Провідна установа: Київський національний економічний
університет, кафедра політичної економії облікових факультетів
Захист відбудеться “30” листопада 2001р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка, за адресою:
03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90А, кім.704.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, кім.10.
Автореферат розісланий “30” жовтня 2001р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Солодовникова І.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Стратегічний курс на економічні реформи, прорив на якісно нові рубежі розвитку в контексті загальної трансформації економіки України передбачає створення умов, які б забезпечили шляхи входження до фази економічної сталості і зростання агропромислового комплексу. У зв’язку з цим особливого значення набувають наукові дослідження, в яких здійснюється аналіз закономірностей поведінки суб’єктів ринкових відносин у трансформаційний період та розробка теоретичних і методологічних основ даного процесу.
У національній економіці важливе значення завжди відводилось агропромисловому виробництву, а в останні роки і ринку агропромислової продукції. Для економічної системи України цей ринок має виключне значення, оскільки він: по-перше, є невід’ємною її частиною, без якої неможливе функціонування виробництва та існування суспільства в цілому; по-друге, забезпечує задоволення різноманітних потреб населення та галузей переробки сировини; по-третє, має глибоке історичне коріння та значний потенціал розвитку в майбутньому (вихід на світові ринки, можливість вкладення капіталу, велика кількість робочих місць) та ін.
Проблемам становлення ринкових відносин в АПК України були присвячені праці таких вітчизняних вчених-економістів, як Білик Ю.Д., Борщевський П.П., Губський Б.В., Дем’яненко М.Я., Діденко М.М., Карич  Д.Я., Коваленко Ю.С., Лукінов І.І., Пасхавер Б.Й., Пелішенко В.Т., Саблук П.Т., Ситник В.П., Чухно А.А., Шпичак О.М. та ін. Аналіз опублікованих робіт, матеріалів наукових конференцій і дискусій, присвячених дослідженню цієї багатогранної і актуальної проблеми, показав, що вона має ще багато недосліджених теоретичних питань. Тому саме в розробці теоретичних та методологічних засад ринкових перетворень АПК, а також пошуку конкретних шляхів і методів формування ефективного ринку агропромислової продукції України автор вбачає наукову нішу.
Оскільки ринок агропромислової продукції є складною системою, з великою кількістю різноманітних компонентів та економічних зв’язків між ними, охопити які в одному дисертаційному дослідженні неможливо, то вивчення даної проблеми конкретизується на прикладі зернового ринку. Ринок зерна є органічною складовою єдиного українського ринку агропромислової продукції, від розвитку якої залежить задоволення потреб населення в різноманітних продуктах харчування та стабільність соціальної ситуації в країні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ РИНКУ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок