Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ДИСЛІПОПРОТЕЇНЕМІЇ ТА РІВЕНЬ ЛЕПТИНУ КРОВІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ З РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА

ДИСЛІПОПРОТЕЇНЕМІЇ ТА РІВЕНЬ ЛЕПТИНУ КРОВІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ З РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА / сторінка 3

Назва:
ДИСЛІПОПРОТЕЇНЕМІЇ ТА РІВЕНЬ ЛЕПТИНУ КРОВІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ З РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,49 KB
Завантажень:
388
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Важлива роль надмірної маси тіла в розвитку цих патологічних змін обґрунтовує необхідність проведення активних лікувально-профілактичних заходів в цих групах.
Доведено позитивний вплив гіполіпідемічного препарату симвастатину не тільки на змінені показники ліпідів і аполіпопротеїнів, але й вміст лептину, що дозволяє рекомендувати використання даного препарату в комплексній терапії хворих на цукровий діабет 2 типу.
Отримані дані про вміст аполіпопротеїнів А-I і В дозволяють оптимізувати діагностику та лікування порушень ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет 2 типу, що може сприяти покращенню прогнозування ризику розвитку серцево-судинних захворювань у цих хворих.
Особистий внесок здобувача. Автором самостійно здійснено збір та аналіз літератури, підбір, клінічне та антропометричне обстеження включених в дослідження осіб, лікування хворих, аналіз клінічних та лабораторних досліджень, розрахунок кореляційних взаємозв'язків і статистична обробка отриманих даних. Біохімічні та імуноферментні дослідження виконано за участю спеціалістів відповідного профілю. Остаточна інтерпретація результатів проведеної роботи, формулювання наукових положень, висновків та рекомендацій проводились спільно з науковим керівником.
Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були заслухані і обговорені на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Проблеми діагностики та лікування ендокринопатій" (м. Вінниця, 2003); на науково-практичній конференції "Атеросклероз та атеротромбоз: патогенез, клініка, лікування" (м. Харків, 2003); на 40-му конгресі Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету (м. Мюнхен, Німеччина, 2004); на 2-му Всесвітньому конгресі з інсулінорезистентності (м. Лос-Анджелес, США, 2004); на XV міжнародному симпозіумі по препаратах, що впливають на метаболізм ліпідів (м. Венеція, Італія, 2004); на 7-му Національному конгресі кардіологів України (м. Дніпропетровськ, 2004); на науково-практичній конференції з міжнародною участю "Сучасні напрямки розвитку ендокринології (Треті Данилевські читання)" (м. Харків, 2004); на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Терапевтичні читання пам'яті академіка Л.Т. Малої" (м. Харків, 2004); на науково-практичній конференції "Метаболічний синдром – вектор спільних зусиль в профілактиці та лікуванні серцево-судинних захворювань" (м. Одеса, 2004); на засіданні медичної ради міської поліклініки №2 (м. Миколаїв, 2005), на засіданні апробаційної комісії з попереднього захисту кандидатських і докторських дисертацій Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України (м. Київ, 2005).
Публікація результатів дослідження. За матеріалами дисертації опубліковано 13 друкованих робіт, із них 4 статті у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України, та 9 публікацій у збірниках доповідей конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій (3 міжнародних і 6 вітчизняних).
Об’єм і структура дисертації. Дисертація викладена на 166 сторінках машинописного тексту і складається з введення, огляду літератури, розділу, що характеризує матеріали та методи досліджень, 4 розділів власних досліджень, розділу, присвяченому аналізу і узагальненню отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури, який налічує 355 літературних джерел (17 україно- і російськомовних та 338 іноземних). Дисертація ілюстрована 3 таблицями та 20 рисунками.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Загальна характеристика хворих та методи їх обстеження. Обстежено 106 осіб, які були розподілені на такі групи: 64 особи – хворі на цукровий діабет 2 типу, з них – 37 хворих з ожирінням і 27 хворих із нормальною масою тіла та 42 особи без порушення вуглеводного обміну, з них – 21 особа з ожирінням та 21 особа з нормальною масою тіла. Вік обстежених склав (тут і далі в тексті дані наведені як середнє стандартна помилка середнього) 58,41,31 років в групі хворих на цукровий діабет з ожирінням та 59,51,34 років в групі хворих на цукровий діабет із нормальною масою тіла.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ДИСЛІПОПРОТЕЇНЕМІЇ ТА РІВЕНЬ ЛЕПТИНУ КРОВІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ З РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок