Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

Назва:
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,71 KB
Завантажень:
235
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
СКОРОБАГАТЬКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
УДК 347. 464-057. 4
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ
Спеціальність 12.00.05 -трудове право;
право соціального забезпечення
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Одеса - 2004


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Науковий керівник доктор юридичних наук,
старший науковий співробітник
ХУТОРЯН Наталія Миколаївна,
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, провідний науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
ПИЛИПЕНКО Пилип Данилович,
Львівський національний університет імені Івана
Франка, завідувач кафедри трудового, аграрного
та екологічного права
кандидат юридичних наук, доцент
ЖЕРНАКОВ Володимир Володимирович,
Національна юридична академія імені Ярослава
Мудрого, завідувач кафедри трудового права
Провідна установа Східноукраїнський національний університет
ім. В. Даля, кафедра правознавства,
м. Луганськ
Захист відбудеться 13.05.2005 року о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 Одеської національної
юридичної академії за адресою: м. Одеса, вул. Піонерська, 2.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Одеської національної
юридичної академії за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2.
Автореферат розісланий 11.04.2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Музиченко П.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Обрання теми наукового дослідження обумовлене тим, що одним із пріоритетних напрямків державної політики є розвиток науки як визначального джерела економічного зростання і невід'ємної складової національної культури і освіти. Розвиток науки неможливий без створення належних умов реалізації наукового потенціалу наукових кадрів. Це вимагає насамперед належного правового забезпечення трудових та пенсійних прав наукових працівників, що дозволить не тільки підвищити рівень та ефективність науково-дослідних розробок, а й сприятиме стабільності трудових відносин у сфері науки та дасть змогу припинити інтенсивну плинність високоінтелектуальних наукових кадрів у зарубіжні країни. Проте чинне законодавство, яке регулює зазначені питання, в тому числі і Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, далеке від досконалості, багато питань у сфері пенсійного забезпечення працівників науки взагалі лишилися поза межами правового регулювання. У зв'язку з цим виникає необхідність дослідження проблем правового регулювання пенсійного забезпечення наукових працівників.
Тема пенсійного забезпечення наукових працівників ще не була предметом дисертаційних чи монографічних розробок.
Все вищезазначене свідчить про актуальність та необхідність проведення подальших наукових досліджень з проблем пенсійного забезпечення наукових працівників.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з плановою темою науково-дослідної роботи відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України “Правове регулювання трудових відносин та пенсійного забезпечення наукових і науково-педагогічних працівників” (2002-2004 рр., державний реєстраційний номер РК № 0102U007077).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є удосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення наукових працівників, а також розробка механізму реалізації правових норм, які передбачають гарантії пенсійного забезпечення наукових кадрів.
Для досягнення поставленої мети в дисертації поставлені такі основні завдання:
1) визначити етапи та дослідити особливості розвитку законодавства про пенсійне забезпечення наукових кадрів;
2) здійснити аналіз правового регулювання пенсійного забезпеченнянаукових кадрів у міжнародно-правових актах та зарубіжному


законодавстві для врахування міжнародних стандартів, а також передового зарубіжного досвіду в законодавстві України, яке регулює пенсійне забезпечення наукових працівників;
3) дослідити особливості правовідносин з пенсійного забезпечення наукових працівників;
4) дослідити особливості правового регулювання пенсійного забезпечення наукових працівників (зокрема, особливості обчислення пенсійного (страхового) стажу, врахування видів заробітку, що включаються до наукової пенсії, та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок