Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОЦІНКА ВПЛИВІВ ТЕХНОГЕННО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

ОЦІНКА ВПЛИВІВ ТЕХНОГЕННО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Назва:
ОЦІНКА ВПЛИВІВ ТЕХНОГЕННО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,67 KB
Завантажень:
215
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Адаменко Ярослав Олегович
УДК 504.61
ОЦІНКА ВПЛИВІВ ТЕХНОГЕННО НЕБЕЗПЕЧНИХ
ОБ’ЄКТІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ:
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ
Спеціальність: 21.06.01 – екологічна безпека
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Івано-Франківськ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу Міністерства освіти і науки України.
Науковий консультант: доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук, професор Рудько Георгій Ілліч, Державна комісія України по запасах корисних копалин, голова.
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук Яковлєв Євген Олександрович, Інститут проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, головний науковий співробітник;
доктор технічних наук, професор Черваньов Ігор Григорович, кафедра географічного моніторингу та охорони довкілля Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна, завідувач;
доктор технічних наук, професор Семчук Ярослав Михайлович, кафедра безпеки життєдіяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, завідувач.
Провідна установа: Національний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України (м.Львів).
Захист відбудеться “ 17 ” листопада 200 6 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради СРД 20.052.05 у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу Міністерства освіти і науки України, вул.Карпатська, 15, м.Івано-Франківськ, 76019, Україна.
З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, вул.Карпатська, 15, м.Івано-Франківськ, 76019, Україна.
Автореферат розісланий “ 12 ” жовтня 200 6 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Паневник О.В.


загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Одним з пріоритетних напрямків національної безпеки України є забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. Екологічна безпека держави ґрунтується на законах та нормативно-правових актах України і залежить від багатьох чинників, в тому числі й від впливів діяльності об’єктів господарювання на навколишнє середовище.
Щоб по-пе-ре-д-ити погіршен-ня еко-логічної об-ста-нов-ки та вийти на норматив-но-безпечний рівень ста-ну ком-по-нентів на-вко-лиш-ньо-го се-ре-до-ви-ща, необхідне проведен-ня послідовної ефективної еко-логічної політи-ки, спрямова-ної на захист життя і здо-ров’я лю-дей, при-род-них ресурсів, шля-хом вве-ден-ня в дію екологічних законів та нормативно-правових і ме-то-дич-них документів. Невід’ємною скла-до-вою ча-с-ти-ною та-кої політи-ки у провідних країнах світу є систематич-на процеду-ра екологічної оцінки (ЕО), яка застосовується як інструмент превентивного екологічного регулювання господарської діяльності. Аналіз накопиченого міжнародного досвіду дозволяє встановити ряд загальних закономірностей, які роблять цей інструмент ефективним й мало залежним від умов конкретної країни.
Аналогом системи ЕО в Україні є екологічна експертиза, яка складається з оцінки впливів на на-вко-лишнє середо-ви-ще (ОВНС) та державної екологічної експертизи. Основним законодавчим актом в галузі ЕО в Україні є Закон України “Про екологічну експертизу” (1995), а загальні вимоги до складання розділів матеріалів ОВНС визначені у Державних будівельних нормах (А-2.2-1-2003).
Практика проведення ОВНС в Україні показала, що процедура ЕО поки що не стала процесом, який супроводжує всі стадії інвестиційного проекту, починаючи з моменту проектного задуму, як це прийнято у світовій практиці, до моменту впровадження діяльності та після реалізації проекту. Як правило, ОВНС в Україні – це окремий розділ до проектної документації, тобто оцінка впливів розпочинається, коли рішення про впровадження певної господарської діяльності вже фактично прийняте і земельна ділянка під будівництво – відведена.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: ОЦІНКА ВПЛИВІВ ТЕХНОГЕННО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок