Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ ДИФУЗІЙНО-ПРЕСОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЛУЧЕННЯ ЦУКРОЗИ З БУРЯКОВОЇ СТРУЖКИ

УДОСКОНАЛЕННЯ ДИФУЗІЙНО-ПРЕСОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЛУЧЕННЯ ЦУКРОЗИ З БУРЯКОВОЇ СТРУЖКИ

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ ДИФУЗІЙНО-ПРЕСОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЛУЧЕННЯ ЦУКРОЗИ З БУРЯКОВОЇ СТРУЖКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,00 KB
Завантажень:
406
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ГУСЯТИНСЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 664.1.034
УДОСКОНАЛЕННЯ ДИФУЗІЙНО-ПРЕСОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЛУЧЕННЯ ЦУКРОЗИ З БУРЯКОВОЇ СТРУЖКИ
Спеціальність: 05.18.05 _технологія цукристих речовин
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата технічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському науково-дослідному інституті цукрової промисловості Міністерства агропромислової політики України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Ліпєц Антон Адамович,
Національний університет харчових технологій, професор кафедри технології цукристих речовин
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Хоменко Микола Дмитрович,
Національний університет харчових технологій,
Інститут післядипломної освіти, завідувач кафедри виробництва цукру та сахаридів
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Михайлик В’ячеслав Аврамович,
Інститут технічної теплофізики НАН України,
завідувач лабораторією теплофізичних та фізико-хімічних досліджень
Провідна установа: Інститут харчової хімії та технології Національної
академії наук України, м. Київ
Захист відбудеться “ 31 ” травня 2006 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.04 Національного університету харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68, ауд. А-310.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.
Автореферат розісланий “ 28 ” квітня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради, к.т.н. С.І. Воронцова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Актуальність теми. Бурякоцукрова галузь України має стратегічне значення у забезпеченні споживчого ринку та стабільності роботи підприємств харчової промисловості. Першочерговим завданням галузі є підвищення виходу цукру, зниження питомих витрат палива, вапняку за рахунок впровадження інтенсивних технологій та нового високотехнічного обладнання. При цьому особливо актуальним є питання підвищення ефективності процесу екстрагування цукрози з бурякової стружки, який є одним з найбільш енергоємних у цукровому виробництві і характеризується значними втратами цукрози в жомі та внаслідок розкладання. Від ефективності проведення процесу екстрагування в значній мірі залежить ступінь вилучення цукрози з бурякової стружки, технологічна якість дифузійного соку, витрати вапна на його очищення та вихід цукру в цілому. Впровадження дифузійно-пресового способу вилучення цукрози з бурякової стружки є резервом підвищення техніко-економічних показників бурякоцукрового виробництва.
Отже, питання удосконалення технології вилучення цукрози з бурякової стружки є актуальним з погляду підвищення якості одержуваного дифузійного соку, зниження втрат цукрози, витрат палива у виробництві. Вирішенню цієї задачі присвячена дисертаційна робота, яка виконана в Українському науково-дослідному інституті цукрової промисловості.
Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, результати яких викладено в дисертаційній роботі, виконувались відповідно до тематики науково-дослідних робіт УкрНДІЦП на 2004-2005 рр. і тематики договору УкрНДІЦП та Міністерства аграрної політики України №97/16 від 29 червня 2005 р. „Розроблення енерготехнологічної схеми бурякоцукрового виробництва з метою зменшення рівня енерговитрат, відпрацювання та впровадження комплексу технічних рішень з їх реалізації” та є складовою частиною плану держбюджетної наукової роботи кафедри технології цукристих речовин НУХТ на 2001-2005 рр.
Автор особисто приймав участь у проведенні лабораторних та промислових досліджень, обробці та аналізі отриманих результатів.
Мета і задачі досліджень. Мета роботи полягає у підвищенні ефективності вилучення цукрози з бурякової стружки шляхом удосконалення дифузійно-пресової технології та розроблення способу очищення жомопресової води.
Відповідно до поставленої мети були сформульовані такі завдання досліджень:
- розглянути теоретичні питання, пов’язані зі здійсненням процесів пресування та екстрагування, визначити основні фактори впливу на перебіг процесів вилучення цукрози під час пресування та екстрагування;
- розробити методику досліджень та розрахункові співвідношення, придатні для опису процесів, що розглядаються, визначити критерії ефективності досліджуваних процесів;
- дослідити технологічні показники екстракту та пресового соку по довжині дифузійного апарату;
- визначити вплив мезги на технологічну якість дифузійного соку та розробити ефективний спосіб знецукрення мезги, вилученої з дифузійного соку;
- визначити оптимальні межі знецукрення бурякової стружки у дифузійному апараті при дифузійно-пресовому способі вилучення цукрози;
- отримати на основі експериментальних досліджень дані щодо впливу факторів попереднього оброблення бурякової стружки на перебіг процесів пресового та дифузійного вилучення цукрози, якісних характеристик отримуваних соків;
- визначити умови ефективного застосування пресово-дифузійної технології, інтервали значень основних факторів, які забезпечують найбільшу ефективність процесів вилучення цукрози для даного способу;
- проаналізувати найдоцільніші варіанти апаратурного оформлення розроблених способів удосконалення технології вилучення цукрози з бурякової стружки;
Об’єкт дослідження – технологія вилучення цукрози з бурякової стружки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ ДИФУЗІЙНО-ПРЕСОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЛУЧЕННЯ ЦУКРОЗИ З БУРЯКОВОЇ СТРУЖКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок