Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ НА ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСАХ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ НА ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСАХ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Назва:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ НА ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСАХ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,74 KB
Завантажень:
308
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди
ЛИСЕНКО СВІТЛАНА АНДРІЇВНА
УДК 371.132 (091) (477)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ НА ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСАХ
В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, Міністерство освіти та науки України.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор
Якушко Наталія Михайлівна,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди,
декан факультету початкового навчання.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Побірченко Наталія Семенівна,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
проректор з наукової роботи;
кандидат педагогічних наук, професор
Сипченко Валерій Іванович,
Слов’янський державний педагогічний університет,
завідувач кафедри педагогіки.
Захист відбудеться “15“ травня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. 216.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215-В).
Автореферат розісланий “14“ квітня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Штефан Л. А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Соціально-політичні та культурні трансформації сучасного суспільства актуалізували необхідність реформування національної системи педагогічної освіти. Приєднання вищої освіти України до Болонського процесу зумовило широку інтеграцію професійної підготовки, впровадження ступеневої педагогічної освіти. Одним із основних пріоритетів державної освітньої політики визначено забезпечення умов для підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів, здатних до творчої праці та професійного розвитку через створення цілісної системи неперервної педагогічної освіти з урахуванням вітчизняного досвіду, національних традицій та узгодженості з тенденціями розвитку світових освітніх систем.
У зв’язку з цим одним з актуальних завдань є розробка сучасної концепції цілісної психолого-педагогічної підготовки вчителів початкового навчання, яка б поєднувалася з інноваційними процесами, що відбуваються у вищій та середній школах, була сформована з урахуванням історичного досвіду й теоретичних основ, що містяться в науково-методичних та історико-педагогічних працях учених, педагогів, громадських діячів, які працювали в різні історичні періоди розвитку нашої держави.
Пошуки нових шляхів розв’язання питань змісту психолого-педагогічної підготовки вчителів початкового навчання зумовлюють об’єктивну потребу вивчення, переосмислення й опанування історико-педагогічного досвіду минулого. Особливо цінним у цьому контексті є період другої половини ХІХ – початку ХХ століття, для якого були характерні вагомі здобутки в галузі теорії та практики психолого-педагогічної підготовки вчителів для початкової школи.
Суттєвий внесок у розвиток теорії педагогічної підготовки вчительських кадрів зробили Л. Вовк, О. Глузман, Н. Дем’яненко, О. Дзеверін, С. Золотухіна, О. Мики-тюк, Л. Хомич та ін. Питанням історії становлення вітчизняної педагогічної освіти присвячено праці С. Гончаренка, М. Євтуха, В. Лугового, В. Майбороди, Ф. Пана-чина, О. Сухомлинської та ін. Деякі організаційно-методичні аспекти педагогічної підготовки вчителів початкового навчання висвітлено в дослідженнях В. Гри-ньової, Д. Кочата, Л. Нечепоренко, Б. Ступарика та ін. Проблеми дидактики і методики, спільні для вищої та середньої педагогічної освіти, розроблялися у працях Н. Гупана, В. Курила, О. Смятських, Є. Степанович та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ НА ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСАХ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок