Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Вимірювальна система для контролювання формованої бляхи на основі трианґулювання зображень

Вимірювальна система для контролювання формованої бляхи на основі трианґулювання зображень

Назва:
Вимірювальна система для контролювання формованої бляхи на основі трианґулювання зображень
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,27 KB
Завантажень:
240
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національна академія наук України
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
Вельган Роман Богданович
УДК 681.783.325 : 531.7
Вимірювальна система для контролювання формованої бляхи
на основі трианґулювання зображень
05.11.16 - інформаційно-вимірювальні системи
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів - 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі “Інформаційно-вимірювальні технології” Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти України
Науковий керівник:
доктор технічних наук, професор Стадник Богдан Іванович,
Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів,
завідувач кафедри “Інформаційно-вимірювальні техноло-гії”
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Русин Богдан Павлович,
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів,
завідувач відділу методів та систем обробки, аналізу та ідентифікації зображень
кандидат технічних наук, доцент Боднар Роман Тарасович,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
доцент кафедри методів та приладів контролю якості
Провідна установа:
Державне пiдприємство Науково-дослiдний iнститут метрологiї вимiрювальних i управляючих систем (ДП НДI “Система”), м. Львів,
науково-дослідний відділ програмно-технічних засобів метрологічного забезпечення вимірювальних інформаційних систем (ВІС) та автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСК ТП)
Захист відбудеться "19" червня 2007 р. о 14:00 год.
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.226.01
у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України за адресою:
вул. Наукова 5, 79601 Львів
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-механічного інституту
ім. Г. Карпенка НАН України (вул. Наукова 5, м. Львів)
Автореферат розіслано "15" травня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, д.т.н., с.н.с. Погребенник В. Д.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Необхідність контролювати параметри деталей, виготовлених формуванням бляхи, виникає як на стадії проектування технологічного процесу, коли припасовують інструменти для формування і підлаштовують параметри процесу, так і в серійному вироб-ництві, де критеріями придатності виробу є точність геометричної форми, безпечність дефектів і механічна міцність деталі.
Візуальне контролювання поверхні не відповідає новим вимогам до точ-нос-ті, об’єктивності і вірогідності контролю. Сучасні дотикові ба-га-то-ко-ор-ди-натні ма-шини не вдовольняють продиктованих необхідністю потокового контро-лю-ван-ня високих вимог до швидкості сканування координат і за-ли-шаються не-доступ-ними для багатьох підприємств через високу ціну. На сьогод-ні прак-тич-но відсутні засоби для об’єктивного швидкого і автомати-зо-ва-но-го, з вели-кою щіль-ністю точок вимірювання, визначення товщини деталей з фор-мо-ва-ної бляхи. Відомі засоби аналізування зміни форми міток, нанесених на виріб перед формуванням, для визначення розтягу матеріалу і розрахунку зміни товщини. Проте, окрім методичної похибки внаслідок непрямого визначення товщини, при застосуванні цього методу растр точок визначення товщини обмежується розмірами міток. Також відсутні засоби, здатні поєднати контролювання параметрів геометричної форми, виявлення дефектів і визначення товщини.
Перспективним для вирі-шен-ня зав-дань контролювання формованої бляхи є використання систем трианґу-лювання зображень за допомогою смужкового проектування. Завдяки зусиллям таких вчених, як Б. Бройкман, К. Кравс, Ґ. Гойслєр за останнє десятиліття створено теоретичні основи побудови систем трианґулювання зображень і розроблено відповідне методичне забезпеченням таких систем, що дало змогу за результатами серії знімків оцифровувати (перетворювати геометричні розміри у цифрові дані - тривимірні координати точок поверхні) скановану ділянку поверхні і забезпечило швидке, паралельне і безконтактне вимірювання геометричних величин. Проте такі системи могли отримувати координати переважно матових поверхонь із великою часткою дифузійної складової у відбитому світлі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Вимірювальна система для контролювання формованої бляхи на основі трианґулювання зображень

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок