Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ І КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ І КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Назва:
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ І КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,82 KB
Завантажень:
199
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Харківський державний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди
Трофимов Олег Єгорович
УДК 378.147.15
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ДО ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ І
КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Прокопенко Андрій Іванович,
Харківський державний педагогічний
університет ім. Г.С. Сковороди,
директор Центру нових
інформаційних технологій.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Коваленко Олена Едуардівна,
Українська інженерно-педагогічна академія, проректор;
кандидат педагогічних наук, доцент
Синельник Ірина Василівна,
Харківський національний технічний університет “ХПІ”, доцент кафедри загальної та експериментальної фізики.
Провідна установа: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Захист відбудеться "20" червня 2002 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.053.04 у Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди за адресою: 61078 м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. № 216.
З дисертацію можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди за адресою: 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. № 215 – В.
Автореферат розісланий "17" травня 2002 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Золотухіна С.Т.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Відповідно до потреб економічного, політичного, соціального характеру змінилися вимоги до підготовки вчителя. Орієнтація сучасної вищої педагогічної освіти на формування професійно-творчих нахилів студентів, виховання фахівців інноваційного типу зумовили перегляд і якісне оновлення структури, змісту, форм і методів підготовки майбутніх учителів.
У постіндустріальну епоху з її стрімким науково-технологічним розвитком, бурхливим приростом знань і технологічними проривами, з прискореною глобалізацією всіх процесів освіченість, інтелект, творчий потенціал особистості стають провідною продуктивною силою, визначальною передумовою і наріжним каменем прогресу цивілізації. Головною метою освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожного громадянина України.
Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті зазначає, що серед основних шляхів реформування освіти слід приділити особливу увагу таким напрямам:
· підготовка нової генерації педагогічних кадрів;
· підвищення професійного та загальнокультурного рівнів;
· формування покоління, здатного навчатися упродовж життя;
· створення і розвиток цінностей громадянського суспільства.
У традиційній системі педагогічної підготовки основна увага приділяється формуванню змісту та пошуку раціональних методів навчання і виховання. На сьогодні підготовка учителя є слабкою ланкою реформи в освіті і разом з тим – ланкою з найбільшим потенціалом розвитку. Іншими словами, від того, як буде вирішено проблему підготовки викладацького складу, може залежати вплив на освіту і, таким чином, на суспільство двадцять першого століття.
Як засвідчив історико-теоретичний аналіз, використання технічних засобів навчання (ТЗН), втілення екранно-звукових засобів та інформаційних технологій продовжує залишатися недостатньо ефективним. Це безпосередньо пов'язано з тим, що в педагогіці вищої школи до сьогоднішнього часу не розроблено науково обґрунтованої дидактичної концепції їхнього раціонального використання в логіці цілісного навчального процесу. Внаслідок цього, незважаючи на значні витрати, застосування аудіовізуальних засобів та комп'ютерних технологій часто не дає результатів, які очікуються. Сказане в повній мірі стосується і спецкурсів з технічних засобів навчання, які проводяться у вищих навчальних закладах України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ І КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок