Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,43 KB
Завантажень:
65
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПАВЛИШ Едуард Володимирович
УДК 332.146.2 (477.62)
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ
Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил
і регіональна економіка
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в ДВНЗ “Донецький національний технічний університет” МОН України (м. Донецьк).
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Василенко Валерій Миколайович,
Інститут економіко-правових досліджень НАН України,
заступник директора по науковій роботі (м. Донецьк)
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Максимов Віталій Володимирович,
Східноукраїнський національний університет
ім. Володимира Даля МОН України,
завідувач кафедри економіки підприємства (м. Луганськ)
кандидат економічних наук, доцент
Волкова Олена Валеріївна,
Науково-дослідний економічний інститут
Міністерства економіки України, докторант (м. Київ)
Захист відбудеться “  ” грудня 2007 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .170.01 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
Автореферат розісланий “ 14 ” листопада 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Слоква М.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Економікою регіону в широкому розумінні є сукупність форм та методів організації виробництва на певній історично та адміністративно виокремленій території, системи комплексного управління виробництвом, соціальної, виробничої та транспортної інфраструктури. В процесі функціонування економіки регіону з’являється об’єктивна необхідність залучення додаткових ресурсів для забезпечення стійких внутрішніх передумов покращення основних економічних та соціальних показників. За ринкових відносин залучення необхідних для розвитку економіки регіону фінансових, технологічних, людських ресурсів відбувається шляхом економічного змагання на зовнішніх (міжнародних) та внутрішніх (міжрегіональних) ринках інвестицій, праці, технологій. Спроможність регіону перемагати в цьому змаганні можна визначити як конкурентоспроможність регіону.
З точки зору територіального поділу країни економіки регіонів є основними елементами національної економіки. Саме на регіональному рівні відбуваються процеси створення, функціонування та трансформації промислових комплексів, в рамках яких відбувається практичне освоєння вищеозначених ресурсів. Таким чином, регіони виступають первинними суб’єктами економічного змагання на макрорівні, а конкурентоспроможність регіонів в цьому змаганні є однією з необхідних передумов подальшого розвитку не тільки їх самих, а й країни в цілому.
Питанням забезпечення конкурентоспроможності регіону приділяли увагу багато вітчизняних та зарубіжних дослідників. Серед головних напрямків забезпечення конкурентоспроможності регіону, висвітлених в сучасних наукових дослідженнях, можна виділити стимулювання інноваційного розвитку території. Незважаючи на значний внесок вітчизняних та зарубіжних економістів у вирішення актуальних задач інноватики на регіональному рівні, на сьогоднішній день недостатньо розробленими є питання складу регіональних інноваційних систем, чинників та методів їх реформування, формування моделі ендогенного інноваційного розвитку як однієї з базових передумов конкурентоспроможності регіону. Потреба вирішення цих проблемних питань зумовила вибір теми дисертації та її актуальність.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт ДВНЗ “Донецький національний технічний університет” МОН України на 2003-2007 рр., в рамках: теми “Підвищення економічного потенціалу регіону на основі ефективного використання факторів виробництва” (№ реєстрації Н-14-02), у межах якої автором самостійно проведені дослідження чинників конкурентоспроможності регіону; теми “Розробка методів управління розвитком інститутів ринкового господарства” (ДР № U001181), де дисертантом було визначено інноваційну складову в формуванні конкурентоспроможності на регіональному рівні та інституціональні передумови її активізації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок