Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕЛЮВАННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ СИСТЕМ

МОДЕЛЮВАННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ СИСТЕМ

Назва:
МОДЕЛЮВАННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ СИСТЕМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,81 KB
Завантажень:
119
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Гур'янова Лідія Семенівна
УДК 330.46
МОДЕЛЮВАННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ СИСТЕМ
Спеціальність 08.03.02 –
економіко-математичне моделювання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Клебанова Тамара Семенівна,
Харківський державний економічний університет,
завідуюча кафедрою економічної кібернетики
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Заруба Віктор Якович,
Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”,
завідуючий кафедрою економічної кібернетики і
маркетингового менеджменту
кандидат економічних наук, доцент
Хижняк Володимир Іванович,
Донецький інститут економіки і господарського права,
декан денного відділення
Провідна установа – Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
кафедра економічної кібернетики
Захист відбудеться 16.05.2002 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К 64.055.02, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
Автореферат розісланий 12.04.2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Красноносова О.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний етап розвитку економіки України характеризується появою таких нових організаційних структур, як корпорації, концерни, холдинги, фінансово-промислові групи тощо. Найбільш характерною рисою цих великомасштабних систем (ВМС) є наявність складної структури, велика кількість зв'язків з постачальниками та споживачами продукції.
Ефективність роботи великомасштабних систем, які функціонують в умовах нестаціонарного середовища, багато в чому залежить від стану фінансової системи. Одним з напрямків удосконалювання останньої є моделювання якісних показників, які відображають різноманітні сторони фінансової діяльності, як окремих дочірніх підприємств, що входять до складу ВМС, так і всієї системи в цілому.
Великий внесок у розвиток підходів до моделювання фінансової діяльності підприємств внесли роботи як вітчизняних, так і закордонних авторів, таких, як Бланк І.О., Бріхгем Ю., Забродський В.А., Заруба В.Я., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Ковальов В.В., Павлова Л.М., Пономаренко В.С., Пушкар О.І., Тридід О.М., Трофімова Л.М., Черняк О.І. та ін. Однак деякі питання проблеми підвищення якості функціонування фінансової системи, особливо пов'язані з моделюванням показників фінансової діяльності, не знайшли належного відображення в наукових працях.
Актуальність названої проблеми, необхідність розробки динамічної системи управління фінансовими ресурсами великомасштабної системи обумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його мету та задачі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали дисертації згідно з держбюджетною темою досліджень Харківського державного економічного університету: “Моделі та механізми антикризового управління підприємством” (номер державної реєстрації 0100U004436) є складовою частиною розробок.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних основ економіко-математичного моделювання якісних показників фінансової діяльності великомасштабних систем, які забезпечують підвищення ефективності її функціонування. У відповідності з сформульованою метою дослідження були поставлені та вирішені наступні задачі:
виявлені особливості управління фінансовою діяльністю великомасштабних систем;
проведений аналіз фінансової діяльності як дочірніх підприємств, що входять до складу ВМС, так і системи в цілому;
проведений аналіз основних підходів до проблеми моделювання якісних показників фінансової діяльності системи;
розроблені концептуальні положення механізму моделювання якісних показників діяльності великомасштабної системи;
запропоновані моделі оцінки й аналізу фінансового стану великомасштабної системи;
розроблена модель діагностики фінансової діяльності системи;
розроблений комплекс моделей відновлення платоспроможності великомасштабної системи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: МОДЕЛЮВАННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ СИСТЕМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок