Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Автоматизована система розв’язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища

Автоматизована система розв’язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища

Назва:
Автоматизована система розв’язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,03 KB
Завантажень:
46
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ВІРШИЛО ІВАН ВІКТОРОВИЧ
УДК 552.078 + 553.08
Автоматизована система розв’язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища
Спеціальність – 04.00.22 – Геофізика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття вченого ступеня
кандидата геологічних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник:
доктор фізико-математичних наук,
професор Продайвода Георгій Трохимович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри геофізики
Офіційні опоненти:
доктор геолого-мінералогічних наук, професор Трипільский Олександр Андрійович,
Інститут геофізики ім. С.І.Суботіна НАН України, м.Київ,
старший науковий співробітник.
доктор геолого-мінералогічних наук Орищенко Іван Васильович,
Інститут геологічних наук НАН України, м.Київ,
провідний науковий співробітник.
Провідна організація: Український Державний Геологорозвідувальний Інститут, м. Київ
Захист відбудеться 27 серпня 2004 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д026.001.32 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, Київ-22, вул. Васильківська, 90, геологічний факультет, ауд. 324.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “24“ липня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д026.001.32
кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент А.В. Сухорада
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження
Сучасний рівень ефективності інтерпретаційних технологій геофізичної інформації визначається, насамперед, рівнем досконалості і впровадження у виробництво новітніх комп'ютерних технологій, які забезпечують комплексну обробку, візуалізацію та аналіз великих об'ємів геолого-геофізичних даних. Більшість існуючих комп'ютерних технологій обробки геофізичної інформації ґрунтуються на фізико-геологічних та фізико-математичних моделях і зводяться до розв'язку обернених геофізичних задач і визначення параметрів цих моделей. Поняття фізико-геологічної моделі розглядається як система абстрактних збурюючих тіл і створюваних ними аномальних ефектів, які апроксимують геологічний об'єкт і відображають його структуру, розміри, форму, петрофізичні властивості і відповідний їм розподіл фізичних полів.
В результаті інтерпретації результатів глибинних геофізичних досліджень земної кори традиційними методами побудовані комплексні геолого-геофізичні моделі. Проте, існуюча дистанція між реальними геологічними розрізами і геофізичними моделями, спрощений перехід від геофізичних моделей до речовинного складу, багатоваріантність моделей середовища сприяють недовірі геологів до формальних математичних розв'язків.
В зв'язку з цим проблема підвищення ефективності геологічної інтерпретації геофізичної інформації і побудова максимально наближених до реального геологічного середовища структурно-речовинних моделей є однією із актуальних проблем сучасної геофізики.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація нерозривно пов'язана з виконанням планів науково-дослідної теми "Розробка нових геофізичних технологій пошуків родовищ корисних копалин, геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" (номер держреєстрації 0101U002769) в рамках програми "Надра" Фонду фундаментальних досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Впровадження та практична реалізація виконаних автором розробок здійснювалась у межах госпдоговірних робіт з КП "Кіровгеологія", ДГП "Північгеологія".
Метою роботи є розробка програмно-алгоритмічних засобів математичного моделювання і чисельного розв'язку задач інверсії даних сейсмоакустики і створення на цій основі сучасної автоматизованої системи кількісної оцінки мінералогічного складу та параметрів тріщинуватості об'єктів досліджень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Автоматизована система розв’язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок