Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АНТИНОМІЯ КАТЕГОРІЙ “СВІЙ” / “ЧУЖИЙ” У ПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ

АНТИНОМІЯ КАТЕГОРІЙ “СВІЙ” / “ЧУЖИЙ” У ПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ

Назва:
АНТИНОМІЯ КАТЕГОРІЙ “СВІЙ” / “ЧУЖИЙ” У ПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,42 KB
Завантажень:
71
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ФРАНКА
УДК 801.81: 398.21 (= 161.2)
ОЛІЙНИК ОКСАНА ГРИГОРІВНА
АНТИНОМІЯ КАТЕГОРІЙ
“СВІЙ” / “ЧУЖИЙ” У ПРОСТОРІ
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ
10.01.07 – фольклористика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української фольклористики імені ака-деміка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Іва-на Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Івашків Василь Михайлович,
Львівський національний університет імені
Івана Франка, завідувач кафедри української
фольклористики імені академіка Філарета Колесси
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Давидюк Віктор Феодосійович,
Волинський державний університет
імені Лесі Українки, професор кафедри української літератури
кандидат філологічних наук
Пастух Надія Анатоліївна,
Інститут народознавства НАН України,
науковий співробітник відділу фольклористики
Захист відбудеться 7 червня 2007 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13 у Львівському на-ціо-наль-ному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Уні-верситетська, 1.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського на-ціонального університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий 7 травня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13
кандидат філологічних наук, доцент Я. І. Гарасим


Загальна характеристика роботи
Актуальність дисертаційної теми. Часопросторовий аспект дослі-дження поетики літературних і фольклорних творів – один із провідних напрямів філологічної науки ХХ століття. Його поява й утвердження значною мірою зумовлені впливом суспільно-природничих наук, які роз-гля-да-ли поняття часу і простору як універсальну категорію у визначенні сутнісних ознак картини світу. Саме цей аспект дослідження наукової проб-леми в її теоретико-методологічному плані дає змогу розглянути художній світ і конкретного художнього (фольклорного) твору, і низки жанрів.
Художній простір із художнім часом є визначальними у ком-по-зи-ційній структурі словесного твору як єдиного цілого, сприятливим ґрунтом для втілення універсальної архаїчної моделі світу, яка своєрідно мо-ди-фі-кується в текстових структурах різних фольклорних жанрів, адаптуючись до специфіки їхнього функціонування.
Дослідження художнього простору української народної чарівної казки, здійснені за принципом бінарної опозиції “свій” / “чужий”, наразі поодинокі на відміну від праць, побудованих на інших методологічних категоріях структурної поетики. В українській науці про усну народну сло-вес-ність чарівні казки у цьому плані дослідники розглядали переважно при-на-гід-но. Так, деякі питання простору в контексті чарівної казки ви-світ-лено в монографії В. Давидюка “Первісна міфологія українського фольк-лору” (1997). У той же час російська фольклористика уже має значні на-пра-цю-вання у часопросторовій проблематиці. Це наукові розвідки В. Проппа, Д. Лихачова, С. Адоньєвої, В. Анікіна, О. Байбуріна, Г. Левін-то-на, Є. Меле-тинського, С. Неклюдова, О. Новик, Н. Но-викова, В. То-по-рова, Т. Цив’ян та інших.
Водночас українська фольклористика помітно активізувала свої зу-сил-ля у вивченні питань хронотопу. Проблему поетики часу і простору в жанровій структурі фольклору у праці “Український фольклор у теоре-тичному освітленні” (2005) дослідив С. Росовецький, на думку якого, саме художній час і художній простір можуть бути основою для відтворення художньої системи фольклору. Узагальнюючи свої спостереження над особ-ливостями художнього часу і простору в деяких жанрах українського фольклору, учений запропонував цікаві схеми, у яких відображено особ-ливості категорій художньо засвоєних часу і простору.
Аналізуючи хронотоп в міфологічній моделі світу, Н.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: АНТИНОМІЯ КАТЕГОРІЙ “СВІЙ” / “ЧУЖИЙ” У ПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок