Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Назва:
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
38,40 KB
Завантажень:
471
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
“ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
Ульянченко Олександр Вікторович
УДК 631.15:658.27
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління
національним господарством
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В.Докучаєва Міністерства аграрної політики України
Науковий консультант: | доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент УААН
МАКАРЕНКО Петро Миколайович,
Дніпропетровський державний аграрний університет, проректор з наукової роботи
Офіційні опоненти: |
доктор економічних наук, професор,
академік УААН
КРОПИВКО Михайло Федорович,
Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” УААН, завідувач відділу організації управління в сільському господарстві
доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент УААН
ХВЕСИК Михайло Артемович,
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, виконуючий обов’язки голови Ради
доктор економічних наук, професор
ЧУПІС Анатолій Віталійович,
Сумський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України,
завідувач кафедри фінансів
Захист відбудеться “22” квітня 2008 р. о 1200 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 в ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, конференц-зал, к. 317.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 2-й поверх, к. 212.
Автореферат розісланий “21” березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук О.Г. Шпикуляк


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин у нашій країні робить неминучою зміну поглядів щодо механізму господарювання та характеру управління. Оскільки зовнішнє середовище постійно змінюється й ускладнюється, то система управління ресурсним потенціалом аграрного сектора економіки має набути нових якостей, розширюючи свої можливості. Ринок ставить підприємства аграрного сектора у принципово нові відносини з державними організаціями, з виробничими й іншими контрагентами, з працівниками стосовно формування та використання ресурсного потенціалу. Зміни ділового середовища вітчизняних підприємств, пов’язані з розвитком конкуренції, інформаційних технологій, з глобалізацією бізнесу та з іншими чинниками, обумовлюють необхідність застосування менеджменту, націленого на ефективне використання обмежених ресурсів. Сучасний стан сільськогосподарського виробництва України не дозволяє розв’язати основні проблеми функціонування агропродовольчого ринку без проведення структурної перебудови галузі, без технічного переозброєння та підвищення рівня кваліфікації працівників, без створення системи комплексного управління формуванням і використанням ресурсного потенціалу в аграрному секторі економіки.
Виходячи з того, що земля, основні й оборотні матеріальні засоби, трудові, фінансові й інформаційні ресурси є основними чинниками у виробництві сільськогосподарської продукції та забезпеченні продовольчої безпеки країни, у дослідженні основний акцент зроблено саме на питаннях управління формуванням і використанням ресурсного потенціалу аграрного сектора.
Проблеми у сфері управління використанням ресурсів розглядалися багатьма зарубіжними вченими та фахівцями. Фундаментальні дослідження теоретико-методологічних проблем управління, державного регулювання економіки та становлення економічної системи належать таким ученим, як С. Брю, Е. Вайнінг, Д. Веймер, Д. Кейнс, Ф. Кене, Ф. Котлер, В. Леонтьєв, К. Макконнел, К. Маркс, А. Маршалл, А. Пігу, Т. Пітерс, Д. Рікардо, А. Ростоу, П. Самуельсон, А. Сміт, Р. Уотермен, П. Хейне й іншим відомим економістам.
Окремі аспекти формування ресурсного потенціалу й управління його використанням відображені в роботах російських і вітчизняних учених: Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок