Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТУПЕНІ ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЇ РЕЧЕНЬ

СТУПЕНІ ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЇ РЕЧЕНЬ

Назва:
СТУПЕНІ ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЇ РЕЧЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,14 KB
Завантажень:
121
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЛИЧУК
Марія Іванівна
УДК –– 811.161.2’373.7
СТУПЕНІ ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЇ РЕЧЕНЬ
10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ - 2001


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі сучасної української мови та кафедрі історії і культури української мови Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент
Шинкарук Василь Дмитрович,
Чернівецький національний
університет ім. Юрія Федьковича,
доцент кафедри сучасної української мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Плющ Марія Яківна,
Національний педагогічний
університет ім. М.П.Драгоманова,
професор кафедри української мови;
кандидат філологічних наук
Баган Мирослава Петрівна,
Київський державний лінгвістичний університет,
старший викладач кафедри загального та українського мовознавства.
Провідна установа — кафедра української мови Вінницького державного педагогічного
університету ім. М.Коцюбинського,
Міністерство освіти і науки України, м.Вінниця.
Захист відбудеться 25 квітня 2001 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України за адресою: 01001, Київ,1, вул. Грушевського, 4.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту української мови НАН України (01001, Київ,1, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано 21 березня 2001 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук Самойлова І.А.


Загальна характеристика роботи
Питання синтаксично нечленованих речень привертало увагу багатьох дослідників. Перші спроби аналізу природи та структури цих речень зроблено в працях Д.М.Овсянико-Куликовського та О.М.Пєшковського.
У дослідженнях останніх десятиліть набуло поширення твердження деяких російських мовознавців про існування в синтаксичній системі мови речень фразеологізованої структури як окремого типу синтаксично нечленованих речень. Н.Ю.Шведова вперше здійснила комплексне дослідження цих речень, запропонувала їхнє визначення.
В українському мовознавстві зовсім не використовували поняття фразеологізованого речення. Для позначення абсолютно нерозкладних на члени речення синтаксичних одиниць тут вживали термін “нечленовані речення (слова-речення)” (П.С.Дудик, І.Р.Вихованець, М.У.Каранська).
Актуальність теми зумовлена необхідністю з’ясувати суть і специфіку фразеологізації на синтаксичному рівні мови, визначити місце фразеологізованих речень у системі синтаксичних одиниць, розмежувати ці речення за ступенями фразеологізації, випрацювати критерії їхнього комплексного аналізу.
Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається також її тісним зв’язком з такими важливими проблемами синтаксису, як структурно-семантична організація речення, комунікативно-прагматичні аспекти висловлення та ін. Системний, поглиблений аналіз фразеологізо-ваних речень сучасної української мови сприятиме розв’язанню й інших проблем синтаксису усного мовлення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження тісно пов’язане з планами науково-пошукової роботи відділу історії та граматики української мови Інституту української мови НАН України, кафедр сучасної української мови та історії і культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Об’єктом дослідження є фразеологізовані речення закритої структури, напівфразеологізовані речення та фразеологізовані речення змішаного типу сучасної української мови.
Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз структурно-семантичних особливостей фразеологізованих речень у сучасній українській мові.
Для реалізації цієї мети розв’язано такі завдання:
1) визначено статус речень фразеологізованої структури;
2) розмежовано фразеологізовані речення та слова-речення;
3) обґрунтовано виділення трьох ступенів фразеологізації синтаксичних конструкцій;
4) установлено основні структурно-семантичні типи фразеологізованих речень закритої структури, напівфразеологізованих речень та фразеологізованих речень змішаного типу;
5) проаналізовано структуру фразеологізованих речень закритої структури з інтерпозиційними, парними та іншими типами постійних компонентів;
6) визначено параметри напівфразеологізованих речень із правобічним залежним компонентом та з двома залежними компонентами;
7) систематизовано постійні компоненти напівфразеологізо-ваних речень;
8) з’ясовано формально-граматичну та семантико-синтаксичну специфіку фразеологізованих речень змішаного типу;
9) установлено комунікативні та функціонально-стилістичні параметри фразеологізованих синтаксичних конструкцій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: СТУПЕНІ ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЇ РЕЧЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок