Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАСАДА ГЛАСНОСТІ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

ЗАСАДА ГЛАСНОСТІ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Назва:
ЗАСАДА ГЛАСНОСТІ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,89 KB
Завантажень:
204
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
УДК 343.131
Король Володимир Володимирович
ЗАСАДА ГЛАСНОСТІ
ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ В
КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес
та криміналістика;
судова експертиза
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі кримінального процесу
і криміналістики Львівського національного університету
імені Івана Франка.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Академії правових наук України, Заслужений
юрист України НОР Василь Тимофійович, Львівський національний
університет імені Івана Франка, завідувач кафедри кримінального
процесу та криміналістики
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Шумило Микола Єгорович,
Національна Академія Служби безпеки України, професор
кафедри кримінального права та процесу
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Сірий Микола Іванович, Інститут держави і права
імені В.М.Корецького НАН України, старший науковий
співробітник відділу проблем кримінального права,
кримінології та судоустрою
Провідна установа: Національна Юридична Академія України
імені Ярослава Мудрого, кафедра кримінального процесу,
Міністерство освіти і науки України, м.Харків
Захист дисертації відбудеться 14 жовтня 2002 р. о 13 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розіслано 7 вересня 2002 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат юридичних наук, доцент В.П.Шибіко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. З прийняттям нової Конституції Україна вступила у принципово новий етап розбудови демократичної, соціальної, правової держави охоронного типу. Тому на сьогодні основним завданням суспільства і держави є впровадження прийнятих конституційних положень у життя. Конституція залишатиметься декларативним актом, якщо чинне законодавство якнайповніше і в найкоротші терміни не буде приведено у відповідність до її норм, якщо не буде сформована система дієздатних державних структур, здатних забезпечити реалізацію головного принципу Конституції, а саме: “…людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю для держави”. Тільки в такому випадку з впевненістю можна стверджувати, що Україна розвивається як демократична, соціальна, правова держава.
Гласність – це один з найважливіших проявів демократичності держави, основа демократії, її фундамент, оскільки тільки інформованість громадян надає їм можливість із знанням справи брати участь в управлінні державою. Гласність виступає як гарант права на свободу слова, на свободу переконань і вільне їх вираження.
Питанням гласності кримінального судочинства у вітчизняній юридичній літературі приділялась значна увага. Та попри значний ступінь наукової розробки даної теми у наш час досить суперечливими залишаються поняття та зміст гласності кримінального судочинства, зокрема щодо поділу гласності судового процесу на “внутрішню” і “зовнішню” та включення до її змісту інститутів участі громадськості у здійсненні правосуддя.
Частини 1 і 2 ст. 20 КПК та частини 3 і 4 ст. 12 проекту КПК України містять надто узагальнене визначення підстав обмеження гласності судового процесу. А останні спроби визначення більш детального їх переліку, що проводилися у 80-х – на початку 90-х років І.Л.Петрухіним, В.В.Леоненком, Г.І.Чангулі, М.І.Сірим, А.Й.Міллером та З.В.Макаровою, ще не враховували новітніх змін у суспільному і державному житті України та бувших соціалістичних республіках, необхідності більш ширшого захисту різного роду конфіденційної інформації.
У зв’язку з цим особливої актуальності у сучасний період кодифікації кримінально-процесуального законодавства України набуває дослідження поняття, змісту, підстав обмеження та основних напрямів реалізації засади гласності кримінального судочинства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ЗАСАДА ГЛАСНОСТІ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок